ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

SWHID: Παρακολούθηση του λογισμικού του παρελθόντος για τους ανθρώπους του μέλλοντος

Ενώ οι περισσότεροι χρήστες ανοιχτού κώδικα στις δημόσιες διοικήσεις αναπτύσσουν στρατηγικές για τη χρήση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση τέτοιων τεχνολογιών για το μέλλον, άλλες κοινότητες εδραιώνουν το παρελθόν τους. Η πρωτοβουλία Software Heritage κυκλοφόρησε πρόσφατα το μοναδικό αναγνωριστικό της, το «SoftWare Hash IDentifiers» ή SWHID ανοιχτά, με στόχο τη δημιουργία ενός γενικευμένου τρόπου παρακολούθησης λογισμικού για τους χρήστες και τους προγραμματιστές. Παρόμοια με άλλες υπάρχουσες πρωτοβουλίες, όπως το ISBN για βιβλία ή το ISMN για μουσικά κομμάτια, το SWHID θα επιτρέψει μια μεγαλύτερη βεβαιότητα στη χρήση πακέτων λογισμικού, δημιουργώντας μια αξιόπιστη ταυτότητα για όλους τους χρήστες. 

Ενώ το SWHID έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια στο Software Heritage Archive, καλύπτοντας ήδη δισεκατομμύρια τεχνουργήματα, πρόσφατα ανατέθηκε σε μια ομάδα εργασίας για να δημοσιοποιηθεί. Οι προδιαγραφές SWHID είναι ανοιχτά διαθέσιμες και συντηρούνται από μια βασική ομάδα εμπειρογνωμόνων. 

Ενώ τα αναγνωριστικά για άλλα πολιτιστικά προϊόντα είναι συνήθως εξωτερικά, καθώς το περιβάλλον που τα περιβάλλει είναι αρκετά σταθερό, το λογισμικό και ιδιαίτερα αυτά ανοιχτού κώδικα βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις λόγω των χαρακτηριστικών ανεξαρτησίας τους. Εδώ το SWHID είναι ένα μόνιμο εγγενές αναγνωριστικό για οποιαδήποτε τεχνουργήματα πηγαίου κώδικα λογισμικού. Οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ελεύθερα, καθώς το αναγνωριστικό είναι στενά συνδεδεμένο με το καθορισμένο αντικείμενο, τα αντικείμενα του λογισμικού δεν χρειάζονται ένα μητρώο, χρειάζονται μόνο μια συμφωνία για ένα πρότυπο.

«Ο πυρήνας ενός αναγνωριστικού SWHID αποτελείται από ένα πρόθεμα, swh (καταχωρισμένο με IANA), μια έκδοση σχήματος, μια ετικέτα για τον προσδιορισμό του τύπου του αντικειμένου που υποδηλώνει (snapshot, release, revision, κατάλογος ή περιεχόμενο) και το κρυπτογραφικό hash του αντίστοιχου αντικειμένου, υπολογισμένο όπως για τα δέντρα Merkle. Δεδομένου ενός τεχνουργήματος λογισμικού, όλοι μπορούν να υπολογίσουν το αντίστοιχο SWHID χρησιμοποιώντας έναν τυποποιημένο κρυπτογραφικό αλγόριθμο και να επαληθεύσουν ότι δεν έχει τροποποιηθεί.»

Περιγραφή των κατηγοριών του αναγνωριστικού κατακερματισμού SW
Πηγή: https://www.softwareheritage.org/2020/07/09/intrinsic-vs-extrinsic-identifiers/

Οι υποσχέσεις και οι προκλήσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος μπορεί ακόμα να είναι δύσκολο να κατανοηθούν, καθώς η κοινωνία μας βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια της χρήσης τεχνολογιών λογισμικού. Με μόλις μερικές δεκαετίες τέτοιας χρήσης πίσω μας, οι προκλήσεις και η σημασία της διατήρησης και της παρακολούθησης έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο τώρα που η βιομηχανία λογισμικού εισέρχεται σταδιακά σε μια φάση αυτοματοποίησης, όπου ο καθένας μπορεί να παράγει κώδικα που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγοντας τις πόρτες της ανάπτυξης λογισμικού σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com