ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια σειρά διαλέξεων από το CERN για τις προοπτικές του ανοιχτού κώδικα στην ανοικτή επιστήμη, στην πνευματική ιδιοκτησία, στην έρευνα και στην οικονομία.

Τον περασμένο μήνα, το CERN πραγματοποίησε μια σειρά διαλέξεων σχετικά με τον ανοιχτό κώδικα, και τώρα έχει δημοσιεύσει τα βίντεο των διαλέξεων τους στο διαδίκτυο. Οι πέντε διαλέξεις εξέτασαν διάφορες προοπτικές του ανοιχτού κώδικα που σχετίζονται με την ανοικτή επιστήμη, την πνευματική ιδιοκτησία, την έρευνα και την οικονομία. Ενώ το CERN είχε μακροχρόνια συμμετοχή στο ανοιχτό κώδικα και το ελεύθερο λογισμικό, αυτή η νέα σειρά διαλέξεων απεικονίζει τα τρέχοντα προβλήματα ανοιχτού κώδικα και ανοικτής επιστήμης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, οι διαλέξεις συζήτησαν τις νομικές πτυχές και τη συμμόρφωση με την άδεια των λύσεων ανοικτού κώδικα. Η σειρά παρουσίασε επίσης το αποτέλεσμα της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού και του υλικού ανοικτού κώδικα στην τεχνολογική ανεξαρτησία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην οικονομία της ΕΕ. 

Η ιστορία του CERN και του ανοιχτού κώδικα είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η συμμετοχή των δημόσιων οργανισμών στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει και να ωφελήσει τους πολίτες. Με τη δημιουργία και το μοίρασμα του Παγκόσμιου Ιστού ως κοινό κτήμα, το CERN ήταν απο τους πρωτοπόρους στο δρόμο για την κοινή χρήση πληροφοριών και πηγαίου κώδικα.

Σήμερα, το CERN χρησιμοποιεί εκτενώς λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το CERN εργάζεται τώρα για να μοιραστεί την κουλτούρα του ανοιχτού κώδικα με άλλες ερευνητικές κοινότητες, ιδίως στους τομείς των βιοεπιστημών, της επιστήμης των υλικών και της υπολογιστικής επιστήμης. Η οργάνωση ηγείται επίσης διαφόρων έργων ανοιχτού κώδικα, όπως το Indico και το Invenio

Το Indico είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από το CERN το 2004. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από περισσότερους από 200 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 11 οργανισμών του ΟΗΕ, για τη διοργάνωση συνεδρίων, την κράτηση αιθουσών συνεδριάσεων και την αρχειοθέτηση των παρουσιάσεων. Προέρχεται από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα που ήταν μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του CERN και πολλών πανεπιστημίων. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός web-based, πολυπλατφορμικού συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης εκδηλώσεων για επιστημονικά συνέδρια και εργαστήρια. Το CERN ανέλαβε τις βασικές ενότητες που αναπτύχθηκαν εσωτερικά μετά το τέλος του έργου και δημιούργησε την πλατφόρμα λογισμικού για να καλύψει τις ανάγκες του.

Το Indico ξεκίνησε ως έργο ανοικτού κώδικα στο πλαίσιο της έκδοσης 2 της GPL και της μεταγενέστερης έκδοσης 3, με ολόκληρο τον κώδικα του διαθέσιμο στο διαδίκτυο μέσω του GitHub.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com