ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: Εγκατάσταση Fedora με τη χρήση του Minimal Install

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Το Fedora Workstation έρχεται με τη γραφική διεπαφή GNOME που περιέχει πολλές εφαρμογές προεγκατεστημένες. Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην χρειάζονται.

Μια πολύ καλή εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε το ISO σχετικά με το network installer (εδώ το αναφέρει και ως Server).

Εγκατάσταση με τη χρήση του Network Installer

Τα πρώτα βήματα της εγκατάστασης είναι ίδια με αυτά της κανονικής εγκατάστασης του Fedora Workstation.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Στην επιλογή λογισμικού (Software Selection Menu) επιλέξτε “Minimal Install” και αποεπιλέξτε όλες τις άλλες επιλογές.

Μετά την εγκατάσταση, εκκινήστε το σύστημα Fedora. Χρησιμοποιείστε τα διαπιστευτήρια για να εισέλθετε με το τερματικό.

Εγκατάσταση γραφικής διεπαφής (Gnome)

Εδώ θα εγκαταστήσουμε Gnome, αλλά μπορείτε να εγκαταστήσετε και τις υπόλοιπες γραφικές διεπαφές με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιείστε την εντολή: sudo dnf install @base-x gnome-shell gnome-terminal nautilus firefox Ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει το καθένα.

  1. @base-x – βάση για τη γραφική διεπαφή (το ‘@’ στο dnf καθορίζει μια ομάδα )
  2. gnome-shell – Εγκαθιστά τις ελάχιστες εξαρτήσεις για το Gnome
  3. gnome-terminal – Τερματικό
  4. nautilus – Διαχειριστής αρχείων
  5. firefox – Περιηγητής (Φυλλομετρητής)

Στο σημείο αυτό καλό θα είναι να εγκαταστήσετε και τα απαραίτητα για την ασύρματη σύνδεση. Ίσως χρειαστούν και πρόσθετοι οδηγοί για την κάρτα του υπολογιστή σας. sudo dnf install NetworkManager-wifi wpa_supplicant Μπορείτε να συνδεθείτε με την χρήση του προγράμματος nmcli.

Ρυθμίστε το σύστημα να εισέρχεται στην γραφική διεπαφή

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ρυθμίσετε το systemd με την παρακάτω εντολή.

sudo systemctl set-default graphical.target reboot 

Η ελάχιστη εγκατάσταση είναι έτοιμη. Τώρα πρέπει να εγκαταστήσετε μερικές βασικές λειτουργίες.

Υποστήριξη προσθέστων

Εγκαταστήστε την επέκταση Gnome Shell Integration στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Στο τερματικό εκτελέστε την παρακάτω εντολή.

 sudo dnf install chrome-gnome-shell gnome-tweaks @development-tools
  1. chrome-gnome-shell – Σύνδεσμος προγράμματος περιήγησης για ενσωμάτωση του κελύφους Gnome
  2. gnome-tweaks – Για να πειράξετε κάπως το Gnome
  3. @development-tools – παρέχει βασικά εργαλεία προγραμματιστών. Γιατί να εγκαταστήσετε αυτά τα εργαλεία; Η εγκατάσταση επεκτάσεων Gnome από το πρόγραμμα περιήγησης δεν θα λειτουργήσει μέχρι να εγκαταστήσετε το ‘unzip’. Η εγκατάσταση του @devopment-tools θα αποσυμπιέσει και όλα τα απαραίτητα εργαλεία.

RPM Fusion

Λόγω της επιμονής του Fedora να αποτελείται μόνο από ελεύθερο λογισμικό και ανοικτό κώδικα, λείπουν από τα αποθετήρια του πολλά προγράμματα (π.χ. VLC, codecs, ffmpeg) που είτε είναι ανοικτού κώδικα αλλά η άδεια χρήσης τους δεν “ταιριάζει” με το Fedora είτε έχουν άλλα νομικά προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να τα εγκαταστήσουμε. Αρκεί να προσθέσουμε ένα έξτρα αποθετήριο, το RPMFusion, που περιλαμβάνει τέτοια προγράμματα και εφαρμογές.

Οι εντολές στο τερματικό για την εγκατάσταση/ρύθμιση του RPMFusion είναι:

sudo dnf update --refresh
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm 

Στη συνέχεια μπορούμε να εγκαταστήσουμε όλα τα απαραίτητα multimedia codecs με την εντολή:

 sudo dnf install gstreamer-plugins-base gstreamer1-plugins-base gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly gstreamer1-plugins-ugly gstreamer-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-bad-freeworld vlc 

Για περισσότερες πληροφορίες για το αποθετήριο RPM Fusion επισκεφθείτε την διεύθυνση https://rpmfusion.org/Configuration.

Διάφορα

Για υποστήριξη οδηγών υλικού, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή.

 sudo dnf group install "Hardware Support"

Κάποια πρόσθετα προγραμματάκια (μπορείτε να προσθέσετε ότι επιθυμείτε.

sudo dnf install gnome-terminal-nautilus xdg-user-dirs xdg-user-dirs-gtk ffmpegthumbnailer gnome-calculator gnome-system-monitor gedit evince file-roller

Με την παραπάνω εγκατάσταση θα έχετε ένα αρκετά γρήγορο υπολογιστή και χωρίς εγκατεστημένα άχρηστα προγράμματα.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://eiosifidis.blogspot.com

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com