ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Ελεύθερο Λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη Ψηφιακών Δικαιωμάτων και Αρχών της ΕΕ

Στις 26 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τη Διακήρυξη της ΕΕ για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές, η οποία θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς στο μέλλον και ως κοινό όραμα της ΕΕ για τα ψηφιακά μας δικαιώματα. Η δήλωση συζητείται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και το Ελεύθερο Λογισμικό θα πρέπει να γίνει μέρος της.

Βασισμένη στις διακηρύξεις του Βερολίνου και του Ταλίν, αυτή η πρόταση στοχεύει να θέσει τις βάσεις για ένα συνεπές πλαίσιο που θα χρησιμεύσει ως κατευθυντήρια γραμμή και σημείο αναφοράς για τον συνεχή και μελλοντικό ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Οι προαναφερθείσες διαηρύξεις αναφέρονται ήδη στο Ελεύθερο Λογισμικό («Ανοιχτού Κώδικα» στο κείμενό τους) όσον αφορά την ψηφιακή κυριαρχία και τη διαλειτουργικότητα, ενώ απαιτούν επίσης περισσότερη χρήση του «Ανοιχτού Κώδικα» και ενίσχυση της απαίτησης χρήσης του.

Υποδομή δημόσιου φορέα που εμφανίζει τον πηγαίο κώδικα

Αυτή τη στιγμή, το κείμενο της Διακήρυξης των Ψηφιακών Δικαιωμάτων και Αρχών της ΕΕ συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το FSFE παρακολουθεί τη διαδικασία και φροντίζει να μοιραστεί τη συμβολή και τις απαιτήσεις του, ώστε η διατύπωση του τελικού κειμένου να είναι σύμφωνη με τα προηγούμενα πλαίσια σχετικά με τη χρήση και την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού.

Πρόσφατα, οι επιτροπές JURI και LIBE συμφώνησαν να συμπεριλάβουν διατύπωση που να ευθυγραμμίζεται με τα αιτήματά για το ελεύθερο λογισμικό στις τροπολογίες τους στο κείμενο. Στο Κεφάλαιο II, που καλύπτει την αλληλεγγύη και την ένταξη, η επιτροπή LIBE έχει συμπεριλάβει μια αναφορά για την υποστήριξη των “λύσεων ανοιχτού κώδικα όποτε είναι δυνατόν”. Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ σχετικά με την ελευθερία επιλογής και στο Κεφάλαιο IV, που ονομάζεται Συμμετοχή στον ψηφιακό δημόσιο χώρο, η Επιτροπή JURI περιέλαβε επίσης την προώθηση των προτύπων «ανοικτού κώδικα» και μια αναφορά στην ανάγκη διαλειτουργικότητας και διαφάνειας των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω της προώθησης “Ανοιχτού κώδικα”.

Από εδώ και στο εξής, το FSFE θα φροντίσει αυτές οι προσθήκες στο κείμενο να οριστούν και να διευκρινιστούν και να βρουν τον δρόμο τους στην τελική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό το Ελεύθερο Λογισμικό να γίνει μέρος αυτής της δήλωσης γιατί μπορεί να καθοδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης σε ένα ενδυναμωτικό, διαφανές και ανοιχτό περιβάλλον.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, το FSFE συνηγορεί υπέρ του δημόσιου χρηματοδοτούμενου λογισμικού που διατίθεται στο κοινό με άδεια Ελεύθερου Λογισμικού. Με τη πρωτοβουλία Δημόσια Χρήμα – Δημόσιος Κώδικας! , το FSFE έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το Ελεύθερο Λογισμικό, όπως η εξοικονόμηση μακροπρόθεσμων δαπανών, η τόνωση της τοπικής οικονομίας, η διαφάνεια και άλλα. Η συμπερίληψη του Ελεύθερου Λογισμικού στη Διακήρυξη των Ψηφιακών Δικαιωμάτων και Αρχών της ΕΕ θα αποτελούσε σημαντικό ορόσημο για την ελευθερία του λογισμικού και για την ψηφιακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/news/2022/news-20220414-01.en.html

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com