ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα της ΕΕΛΛΑΚ.

Η ομάδα εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα της ΕΕΛΛΑΚ με την ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, στοχεύει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ανοικτού και Ελεύθερου λογισμικού και των Ανοιχτών Προτύπων στην Ελλάδα.

Καλούμε μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ασχοληθεί με την υιοθέτηση εργαλείων ανοιχτού λογισμικού στη δημόσια διοίκηση ή στις επιχειρήσεις να συμπληρώσουν αυτή την φόρμα.

Παρακαλούμε επιλέξετε σύμφωνα με την εμπειρία και τη διάθεση δέσμευσης σας έναν ή περισσότερους τομείς στους οποίους επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας, καθώς επίσης και τις εφαρμογές στις οποίες έχετε εμπειρία.

Το έργο της ομάδας συντονίζουν οι Γιώργος Κουσιουρής,  Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες και Απόδοση Υπηρεσιοστρεφών Εφαρμογών και Υποδομών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Βασίλειος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πληροφορική με έμφαση στην Διαχείριση Δεδομένων) στο  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html
Blogs ομάδας εργασίας: https://opensource.ellak.gr https://openstandards.ellak.gr

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com