ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: Ποια είναι η ροή μετάφρασης στο GNOME

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Δεν ξέρω προγραμματισμό, πως μπορώ να συνεισφέρω σε ένα έργο ανοικτού λογισμικού;
Αυτή είναι η ερώτηση που δέχομαι συχνά όταν τους εξηγώ την εμπλοκή μου στο ανοικτό λογισμικό.
Εγώ απαντώ με ερώτηση. Ξέρεις Αγγλικά; Μπορείς να μεταφράσεις; Μπορείς να γράψεις κάποιο άρθρο (είτε μετάφραση, είτε νέο).
Εάν λάβω θετική απάντηση, τότε πρέπει να βρούμε ποιο έργο ανοικτού λογισμικού θέλει και μπορεί να μεταφράσει.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εδώ θα δούμε πως μεταφράζουμε στο GNOME. Υπάρχουν αναλυτκές οδηγίες στην ιστοσελίδα του GNOME. Το GNOME χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που ονομάζεται Damned Lies (DL) για να διαχειριστεί τη ροή της μεταφραστικής εργασίας και να παράγει στατιστικά στοιχεία για να παρακολουθεί την πρόοδο της μετάφρασης. Το DL προορίζεται ειδικά για χρήση στο GNOME. Παλαιότερα υπήρχε ένα ξεχωριστό εργαλείο που ονομαζόταν Vertimus αλλά έχει συγχωνευτεί σε DL. Οι συμμετέχοντες στη μετάφραση του GNOME ανήκουν σε ομάδες μετάφρασης, μία για κάθε γλώσσα στην οποία μεταφράζεται το GNOME και μπορούν να έχουν έναν από τους τρεις ρόλους: translator, reviewer και committer.

Ρόλοι μετάφρασης

1. Translators (μεταφραστές)

Οι Μεταφραστές είναι άτομα που βοηθούν στις μεταφράσεις του GNOME σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Προστέθηκαν στην ομάδα μετάφρασης της γλώσσας αυτής. Οι μεταφραστές μπορούν να προσθέσουν σχόλιο σε μια συγκεκριμένη μετάφραση αρχείου PO, μπορούν να κρατήσουν το αρχείο για μεταφράση και μπορούν να προτείνουν νέες μεταφράσεις μεταφορτώνοντας ένα νέο αρχείο PO. Οι προτεινόμενες μεταφράσεις θα αναθεωρηθούν από άλλα μέλη της ομάδας.

2. Reviewer (ελεγκτές)

Οι ελεγκτές είναι μεταφραστές του GNOME στους οποίους ανέθεσε ο συντονιστής της ομάδας να ελέγξουν τις πρόσφατα προτεινόμενες μεταφράσεις (από τους μεταφραστές). Έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες που είναι διαθέσιμες σε μεταφραστές με την προσθήκη κάποιας εργασίας ανασκόπησης (κλειδώνουν ένα αρχείο μετάφρασης για να το διορθώσουν και το επισημαίνουν ως έτοιμο να συμπεριληφθεί-υποβληθεί στο GNOME).

3. Committer (καταχωριστές)

Οι καταχωριστές είναι άτομα με δικαιώματα να κάνουν αλλαγές στις μεταφράσεις του GNOME που θα κυκλοφορήσουν. Εκτός εάν μια μετάφραση δεν καταχωρήθηκε από έναν καταχωριστή, θα παραμείνει ορατή μόνο στη διεπαφή ιστού, ως συνημμένο αρχείο PO. Οι καταχωριστές έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες ενός ελεγκτή με την προσθήκη της επισήμανσης ενός αρχείου PO ως καταχωρημένου και αρχειοθετούν την συζήτηση για νέες προτάσεις.

Η ροή μετάφρασης

Η ροή εργασίας που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των μεταφράσεων ονομάζεται Vertimus Workflow. Περιγράφει τις διάφορες καταστάσεις και ενέργειες που είναι διαθέσιμες κατά τη διαδικασία μετάφρασης μιας ενότητας. Την ροή μπορείτε να την δείτε στην παρακάτω φωτογραφία.

Vertimus Workflow

Αφού μάθαμε τον κάθε ρόλο, θα δούμε λίγο την διαδικασία.
Η Ελληνική κοινότητα, μεταφράζει εδώ.

  • Η βασική κατάσταση μιας ενότητας είναι Καμία τρέχουσα ενέργεια, η οποία εμφανίζεται ως «Ανενεργή» στο Damned lies.
  • Ένας μεταφραστής μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να εργαστεί σε μια ενότητα, οπότε θα κάνει Ανάληψη για μετάφραση που αλλάζει την κατάσταση από Καμία τρέχουσα ενέργεια -> Ανάληψη για μετάφραση.
  • Ένα άλλο μονοπάτι που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να κάνει Ανάληψη για μετάφραση είναι όταν το αρχείο μετακινείται από την κατάσταση Ανασκόπησης -> Μεταφράσεων. Αυτό συμβαίνει όταν μια ενότητα δεν έχει μεταφραστεί σωστά.
  • Όταν ολοκληρωθεί η μετάφραση, ο μεταφραστής μπορεί στη συνέχεια να ανεβάσει τη νέα μετάφραση, και έτσι αλλάζει την κατάσταση από τη Μετάφραση -> Μεταφρασμένο.
  • Και πάλι, εάν μια ενότητα χρειάζεται να βελτιωθεί μετά τη μετάφραση, μετακινείται από το Μεταφρασμένο -> Μετάφραση.
  • Λάβετε υπόψη ότι οι μεταφραστές μπορούν να προσθέσουν σχόλια σε οποιοδήποτε σημείο για να δώσουν περισσότερο περιεχόμενο στη δουλειά τους.
  • Αφού έχει μεταφραστεί από τον μεταφραστή, έχει ελεγχθεί για λάθη στη μετάφραση, τότε είναι έτοιμο να καταχωρηθεί από τον καταχωριστή στο αποθετήριο του GNOME.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μεταφραστές πρέπει να έχουν εισάγει πλήρως το όνομά τους ώστε να μπορέσει να γίνει καταχώρηση του αρχείου. Αλλιώς θα πρέπει ο συντονιστής να επικοινωνήσει με τον μεταφραστή, να το συμπληρώσει για να μπορέσει να γίνει καταχώρηση σωστά. Όμως επειδή είμαστε εθελοντές και ο χρόνος του καθενός είναι πολύτιμος, υπάρχει περίπτωση απλά να γίνει καταχώρηση με χρήση όνομα άλλου μεταφραστή.

ΠΗΓΕΣ/ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://eiosifidis.blogspot.com

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com