ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Linux Foundation εγκαινιάζει ένα νέο ερευνητικό τμήμα για να εξερευνήσει τα οικοσυστήματα ανοιχτού κώδικα και τον αντίκτυπο τους

Το Linux Foundation ανακοίνωσε την δημιουργία του Linux Foundation Research, ενός νέου τμήματος που θα διευρύνει την κατανόηση των έργων ανοιχτού κώδικα, της δυναμικής του οικοσυστήματος και του αντίκτυπου τους.

Μέσω μιας σειράς ερευνητικών έργων και σχετικού περιεχομένου, το Linux Foundation Research θα αξιοποιήσει το τεράστιο αποθετήριο δεδομένων, εργαλείων και κοινοτήτων του Linux Foundation σε κάθετους κλάδους και τεχνολογικούς ορίζοντες.

Η μεθοδολογία του Linux Foundation Research, θα εφαρμόσει ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές για να δημιουργήσει ένα πρωτοφανές δίκτυο γνώσης που θα ωφελήσει την παγκόσμια κοινότητα ανοιχτού κώδικα, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία.

«Καθώς συνεχίζουμε την αποστολή μας να δημιουργήσουμε συλλογικά την πιο κρίσιμη ανοιχτή υποδομή στον κόσμο, μπορούμε να παρέχουμε ένα πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που αξιοποιεί την εμπειρία του Linux Foundation, φέρνει κοντά τις κοινότητές μας και μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται το ανοιχτό λογισμικό για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Jim Zemlin, εκτελεστικός διευθυντής του Linux Foundation.

«Όπως είδαμε στις προηγούμενες μελέτες μας σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συμβολή του FOSS, η έρευνα είναι ένας σημαντικός τρόπος για τη μέτρηση της προόδου τόσο των οικοσυστημάτων ανοιχτού κώδικα όσο και των τάσεων των συντελεστών. Με έναν αποκλειστικό ερευνητικό οργανισμό, το Ίδρυμα Linux θα είναι καλύτερα εξοπλισμένο για να αντλήσει πληροφορίες, τάσεις και πλαίσια που θα ενημερώσουν τις συζητήσεις και τις αποφάσεις σχετικά με την ανοιχτή συνεργασία.»

Κρίσιμη για αυτήν την ερευνητική πρωτοβουλία θα είναι η σύσταση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Έρευνας του Linux Foundation, μια εκ περιτροπής επιτροπή με μέλη από σημαντικά πρόσωπα της κοινότητας και εμπειρογνωμόνωνων, οι οποίοι θα επηρεάσουν συλλογικά την ατζέντα του προγράμματος και θα παρέχουν στρατηγική συμβολή, εποπτεία και συνεχή υποστήριξη σε θέματα επόμενης γενιάς.

Πηγή άρθρου: https://www.linuxfoundation.org

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com