ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ποια είναι η αξία του Ανοιχτού Κώδικα; Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και του υλικού ανοιχτού κώδικα που διεξήχθη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η έρευνα διαπίστωσε ότι η αύξηση του αριθμού των συνεισφορών κώδικα  για έργα Ανοιχτού Κώδικα θα οδηγήσει σε αύξηση άνω των 95 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της ΕΕ.

Η τελική έκθεση θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2021, αλλά η κοινοπραξία που αποτελείται από το Fraunhofer ISI και το OpenForum Europe παρουσίασε τις προκαταρκτικές αναλύσεις σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του Open Source στην Ευρώπη στην εκδήλωση “Europe’s Digital Decade: Empowered by Open Source” στις 5 Νοεμβρίου . Όπως τόνισε ο Manuel Mateo Goyet, αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας – Cloud and Software στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Open Source μαζί με την ενίσχυση της ικανότητας υπολογιστικού νέφους της Ευρώπης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η έρευνα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εύρεση του καλύτερου δρόμου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Όλα τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι διαθέσιμα εδώ. Η ερευνητική μεθοδολογία χρησιμοποιεί δεδομένα που διαθέσιμα στο GitHub, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα με περισσότερους από 260.000 Ευρωπαίους συνεισφέροντες.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της ΕΕ – Μια αύξηση 10% στον αριθμό των commits (μεμονωμένες αλλαγές σε ένα πρόγραμμα λογισμικού) από το 2017 έως το 2018 μεταφράστηκε σε αύξηση 0,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που ισούται με 63 ευρώ δισεκατομμύρια ετησίως. Επιπλέον, μια αύξηση 10% στον αριθμό των συνεισφερόντων θα αυξήσει το ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0,6%, σε περίπου 95 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, όπως ανακάλυψε η ανάλυση, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Open Source δεν σχετίζονται απαραίτητα με την εξοικονόμηση κόστους ή τις αποδόσεις των επενδύσεων – αλλά είναι και τα Ανοιχτά Πρότυπα και η διαλειτουργικότητα μαζί με την ανεξαρτησία από προμηθευτές και ιδιόκτητο λογισμικό.

Πολλές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συμβάλλουν στις εξελίξεις του Ανοιχτού Κώδικα, καθώς πάνω από το 75% των εμπλεκόμενων εταιρειών είχαν λιγότερους από 100 υπαλλήλους. Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι όσο μικρότερη είναι η εταιρεία, τόσο πιο ενεργή ήταν στις συνεισφορές λογισμικού της. Η κοινοπραξία διεξάγει επίσης μια έρευνα εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού και μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πιο σημαντικά οφέλη που βλέπουν στο Open Source είναι η εξεύρεση λύσεων σε τεχνικά ζητήματα και αναζήτηση γνώσεων, που δείχνουν το καινοτόμο δυναμικό των εξελίξεων στον ανοικτό κώδικα.

Οφέλη που σχετίζονται με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και το υλικό, σύμφωνα με την έρευνα (σε κλίμακα από 1 – πολύ χαμηλό έως 5 – πολύ υψηλό)

 

 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν οφέλη χωρίς κόστος, και όπως επισημαίνουν οι εταιρείες που ρωτήθηκαν, τα μεγαλύτερα οικονομικά ζητήματα για αυτές σχετίζονται με τη διασφάλιση της σταθερότητας του λογισμικού και του υψηλού κόστους εργασίας των ειδικευμένων εργαζομένων. Δεν είναι διαθέσιμα πολλά ερευνητικά δεδομένα στο Υλικό Ανοιχτού Κώδικα λόγω της σχετικής ανωριμότητας του οικοσυστήματος, αλλά η τελική έκθεση θα παρουσιάσει μια πιο λεπτομερή ανάλυση με βάση μοναδικές περιπτωσιολογικές μελέτες επιλεγμένων σημαντικών έργων Υλικού Ανοιχτού Κώδικα, όπως το RISC-V και το Arduino .

Από την πλευρά της πολιτικής, η ομάδα μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν εισαγάγει διαφορετικά μέτρα για να υποστηρίξουν τις εξελίξεις του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, αλλά η εφαρμογή τους λείπει σε πολλές περιοχές. Το επίπεδο λεπτομέρειας ενός δεδομένου νομικού κειμένου είναι λιγότερο σημαντικό από τη συνολική «κουλτούρα διαφάνειας» (Ανοιχτός κώδικας / δεδομένα / καινοτομία, κυβέρνηση) για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αυτά τα αποτελέσματα ρίχνουν φως στον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του Ανοιχτού Κώδικα καθώς και σε συναφείς πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς δεν έχει γίνει παρόμοια ανάλυση τα τελευταία χρόνια. Η πρόσφατη στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα 2020-2023 υπογραμμίζει τη σημασία της υποστήριξης του οικοσυστήματος Ανοιχτού Κώδικα και αυτή η μελέτη μπορεί να συμβάλει στη μελλοντική ένταξη του Ανοιχτού Κώδικα σε ευρύτερες συζητήσεις πολιτικής.

Πηγή άρθρου:https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com