ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

14 έργα Ανοιχτής Επιστήμης από το European Open Science Cloud (EOSC)

Η πρωτοβουλία του  European Open Science Cloud (EOSC)  στοχεύει στη στήριξη περισσότερων από 1,7 εκατομμυρίων ερευνητών και στην ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη. 

Στο πλαίσιό των δράσεων του για την Ανοιχτή επιστήμη, το EOSC Interest Group (IG) Researching Engagement and Use Cases δημιούργησε μια  συλλογή περιπτώσεων χρήσης του EOSC, οι οποίες αναδεικνύουν τον αντίκτυπο της Ανοικτής επιστήμης και τη χρήση δεδομένων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Έτσι το EOSC Interest Group (IG)  ζήτησε από τα πρόσφατα συγχρηματοδοτούμενα έργα Covid19 του EOSC να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους και να τα συζητήσουν σε μια ηλεκτρονική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Συμμετείχαν συνολικά, 35 συμμετέχοντες αποτελούμενοι από εκπροσώπους των αντίστοιχων 14 έργων (ανάμεσα τους και το έργο Epidose του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών) καθώς και από μέλη της IG, και συζήτησαν τις δραστηριότητες τους και έθεσαν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σχετικά με τις διάφορες δράσεις.  

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν έργα που κυμαίνονταν από την αξιολόγηση της ψυχολογικής δυσφορίας των πολιτών και την αντίληψή τους για την αποτελεσματικότητα και τον περιορισμό των εθνικών μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της επιδημίας Covid19 σε διάφορες χώρες, μέχρι τα γενετικά εργαλεία και την επιστήμη των πολιτών για την ανίχνευση του SARS-Cov2.

Τα 14 έργα που παρουσιάστηκαν ήταν 

Πηγή άρθρου: https://www.eoscsecretariat.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com