ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στα Pre-Fosdem events 2020

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί μία μέρα πριν από την έναρξη του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού συνεδρίου για το ελεύθερο λογισμικό (FOSDEM) να διοργανώνονται συναντήσεις φορέων από όλες τις χώρες της Ευρώπης που ασχολούνται με ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού και την προώθησή του. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών εκτός από τη FOSDEM συμμετείχε και φέτος σε 2 από αυτά τα pre fosdem events.

To πρώτο διοργανώθηκε από το Open Forum Europe (OFE), και στο οποίο συμμετείχαν τόσο φορείς από Κοινότητες Ανοιχτού Λογισμικού της Ευρώπης αλλά και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συζητήσουν δράσεις σχετικές με τη δημόσια πολιτική τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.


Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Διευθυντής του Future Networks Directorate (DG CONNECT, European Commission), Pearse O’Donohue,  ο οποίος ανέφερε ότι πλέον η προσοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο ανοιχτό λογισμικό ως παράγοντα που επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επίσης παρουσιάστηκε η ανάληψη της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness, innovation” η οποία θα εκπονηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από το Fraunhofer και το OFE.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στοιχεία από μελέτες αλλά και καλές πρακτικές χρήσης και υιοθέτησης εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού όπως στο εθνικό σύστημα υγείας στην Αγγλία. Ανακοινώθηκε επίσης η σύσταση του νέου φορέα με το όνομα APELL (Association Professionelle Européenne du Logiciel Libre) με στόχο την προώθηση μιας ανοικτής, ηθικής και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής αγοράς και την καλύτερη δικτύωση μεταξύ εθνικών φορέων και των μελών τους.


Τέλος ο Marcel Kolaja, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης με εκπροσώπους φορέων και εταιρειών (Github, Redhat, κ.α.) για το πώς το Ανοιχτό Λογισμικό δημιουργεί σύγχρονα καινοτόμα οικοσυστήματα μεταξύ μικρών επιχειρήσεων, μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, δημόσιου τομέα και πανεπιστημίων.

Η δεύτερη συνάντηση διοργανώθηκε από το Free Software Foundation Europe (FSFE), με συμμετοχή από εκπροσώπους κοινοτήτων ανοιχτού λογισμικού από όλη την Ευρώπη. Στόχος της συνάντησης ήταν η δικτύωση των φορέων και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας κάνοντας μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων των κοινοτήτων από όλη την Ευρώπη.

Στη συνάντηση, στην οποία την αρχική ομιλία έκανε ο Marcel Kolaja, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάστηκαν οι δράσεις φορέων από την Πορτογαλία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία, Αλβανία, Ολλανδία, Γερμανία αλλά και από την Ελλάδα με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών να παρουσιάζει κάποιες από τις δράσεις που υλοποιεί αυτή την περίοδο όπως το Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και τη δράση Code+Create. Παρουσιάστηκαν επίσης διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Software Heritage για τη συλλογή και διαχείριση του κώδικα, διεθνείς ενέργειες για τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) καθώς και η χρήση ελεύθερου λογισμικού στην Ιατρική και στην Ανοικτή Επιστήμη.

Leave a Comment