ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Πολεμικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησε το πρόγραμμα NELSON ως μέρος της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του. Προχωρώντας προς τον ανοιχτό κώδικα, το Βασιλικό Ναυτικό παρέχει το  NELSON Standard Toolkit με άδεια ανοιχτού κώδικα και απαιτεί από τους μελλοντικούς προμηθευτές του να έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν ψηφιακές υπηρεσίες «χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα».

Μια ευρύτερη στρατηγική καινοτομίας για το Βασιλικό Ναυτικό

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, το Βασιλικό Ναυτικό ξεκίνησε το πρόγραμμα NELSON. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων για την οικοδόμηση ενός «“Ship’s Mind», επιτρέποντας τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Μια από τις απαιτήσεις για τους μελλοντικούς επιλεγμένους προμηθευτές  είναι η δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των: Apache NiFi, Apache Hbase, Apache Hive, Apache Phoenix-SQL, Scala, Hadoop File System, Python, React-JS, Docker, Jenkins.

Το πακέτο εργαλείων ανοιχτού κώδικα NELSON Standards

Το NELSON Standards toolkit,, το οποίο κυκλοφορεί με άδεια Apache 2.0 και δημοσιεύεται στο GitHub, είναι ένα σύνολο κανόνων και χαρακτηριστικών πηγαίου κώδικα για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από το Βασιλικό Ναυτικό. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία όπως οπτικά στοιχεία, ειδοποιήσεις ή τυπογραφία. Η πρώτη έκδοση των εργαλείων κυκλοφόρησε στις 25 Ιουλίου 2019.

Ο στόχος του εργαλείου NELSON Standards  είναι να διατηρήσει υψηλή οπτική συνοχή και ποιότητα εμπειρίας χρήστη στις διάφορες εφαρμογές που αναπτύσσονται ή ανατίθενται με υπεργολαβία από το Βασιλικό Ναυτικό και, ταυτόχρονα, να ανοίγει τον πηγαίο κώδικα αυτών των οπτικών στοιχείων.

Το τυποποιημένο σύνολο εργαλείων χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

Στυλ: Περιλαμβάνει τις οδηγίες για τυπογραφία, χρώμα και απόσταση.
Συστατικά: Περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα μεμονωμένων στοιχείων, όπως κουμπιά, εισαγωγές κειμένου ή κεφαλίδες. και
Πρότυπα: είναι μια συλλογή στοιχείων που περιγράφουν πώς ένας χρήστης παρουσιάζεται με μια απλή ροή εργασίας.

Στην ιστοσελίδα NELSON toolkit, το Βαιλικό ναυτικό ενθαρρύνει τους προγραμματιστές να συνεισφέρουν στο έργο  μέσω GitHub ή επικοινωνώντας άμεσα με την ομάδα του προγράμματος NELSON.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

One thought on “Το Πολεμικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών

Leave a Comment