ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Source Beyond 2020: Ένα εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του Ανοιχτού κώδικα στην Ευρώπη

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2019, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DIGIT και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών CONNECT διοργανώνουν ένα κοινό εργαστήριο για να συζητήσουν το μέλλον του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και του υλικού ανοιχτού κώδικα (opensource hardware) πέραν του 2020, στις Βρυξέλλες.

Το ανοιχτό λογισμικό παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Αυτό το εργαστήριο θα  συγκεντρώσει βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς από το χώρου του ανοιχτού λογισμικού και του ανοιχτού hardware για να συζητήσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, ευκαιρίες στην έρευνα και την καινοτομία, θέματα πολιτικής και να καθορίσουν την κατεύθυνση για το Ανοιχτό κώδικα πέρα από το 2020 στην Ευρώπη.

Στο εργαστήριο θα συμμετέχει και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) παρουσιάζοντας λύσεις για ψηφιακές δεξιότητες στον ανοιχτό κώδικα , όσο και λύσεις ελεύθερου λογισμικού για τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ.

Σε μια σειρά συζητήσεων, το εργαστήριο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συζητήσουν θέματα και ενέργειες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου του ανοιχτού κώδικα στην ΕΕ.

Οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της τρέχουσας και μελλοντικής τοπικής, εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής και των πρωτοβουλιών υλοποίησης τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υλικό ανοιχτού κώδικα όπου είναι πιθανό να ακολουθήσει παρόμοια τροχιά ανάπτυξης με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Η πρώτη ημέρα του εργαστηρίου θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν για τον ανοιχτό κώδικα ως παράγοντα της ευρωπαϊκής καινοτομίας και τον ρόλο του υλικού ανοιχτού κώδικα στο πλαίσιο του Διαδικτύου των πραγμάτων.

Οι συζητήσεις σε επίπεδο επιτροπών θα επικεντρωθούν επίσης στον ρόλο του ανοικτού κώδικα στις βιομηχανίες παραγωγής και ΤΠΕ και τους τρόπους μείωσης των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα από τις ΜΜΕ και τον καλύτερο τρόπο για την καλλιέργεια κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) θα παρουσιάσει επίσης στο εργαστήριο τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τη σχέση μεταξύ του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και των προτύπων.

Η δεύτερη μέρα θα επικεντρωθεί στις ψηφιακές δεξιότητες για τον ανοιχτό κώδικα, τα  ανοιχτά πρότυπα ,  την ανοιχτή επιστήμη και  την υποστήριξη ανοιχτού κώδικα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά τα θέματα και τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, φροντίστε να ελέγξετε και να ακολουθήσετε το #OSSbeyond2020 στο Twitter.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment