ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

GNU Health: 10 χρόνια ελευθερίας και ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

GNU Health - Κοινωνική Ιατρική

Η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα. Η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι δημόσια και καθολική.

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών – AIIMS -, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο στην Ασία και ένα κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα, έλαβε την απόφαση να υιοθετήσει το GNU Health, ως το πληροφοριακό σύστημα για το νοσοκομείο.

Μια βασική πτυχή του Ελεύθερου Λογισμικού είναι η ιδιοκτησία. Από τη στιγμή που υιοθέτησαν την GNU Health, ανήκει πλέον στο AIIMS. Έχουν πλήρη έλεγχο σε αυτό. Μπορούν να κατεβάσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημά τους, να έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, να το προσαρμόσουν ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες τους, και να συμβάλουν πίσω στην κοινότητα. Αυτός είναι ο ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού.

Ο ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού είναι καθολικός. Το GNU Health ισχύει εξίσου για πολύ μεγάλα ιδρύματα, εθνικά δίκτυα δημόσιας υγείας και μικρά κέντρα αγροτικής ή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η ουσία είναι η ίδια.

Το GNU Health ως κοινωνικό κίνημα: Το GNU Health είναι ένα κοινωνικό έργο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Πρόκειται για την Κοινωνική Ιατρική και την παροχή καθολικής υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για τον κοινωνικό ακτιβισμό. Ένας από τους κύριους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του GNU Health ήταν οι τεράστιες ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Πάνω από 20000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από κοινωνικές ασθένειες που μπορούν να αποφευχθούν. Μερικές είναι:

  • υποσιτισμό
  • μολυσμένο νερό
  • παιδική δουλεία
  • πορνεία
  • πόλεμος
  • ελονοσία
  • HIV-AIDS
  • φυματίωση
  • δάγκειος πυρετός
  • άλλες παραμελημένες τροπικές ασθένειες

Αυτά είναι αιτίες ή / και αποτελέσματα κοινωνικών ασθενειών, συνθηκών που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και υψηλότερο επιπολασμό στους φτωχούς και στις υποβαθμισμένες περιοχές.

Η μελέτη και η βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και στα αστικές γειτονιές σε όλο τον κόσμο, ενίσχυσε την πρόθεσή της κατασκευής ενός συστήματος που να περιλαμβάνει τους κοινωνικοοικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και των ασθενειών. Τις περισσότερες φορές, η υγεία (και η έλλειψή της) καθορίζεται από το περιβάλλον ενώ η βιολογία παίζει μικρότερο ρόλο. Η σωστή διατροφή, η στέγαση, η υγιεινή, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιοπρέπεια, την ανάπτυξη και την υγεία του κάθε ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα. Όλα αυτά συνοψίζονται ως «άνθρωποι πριν από τους ασθενείς«.

GNU Health implementation at Laos CMR Public Health hospital (CC BY-SA 4.0 GNU Solidario )

GNU Health εφαρμογή στο νοσοκομείο της Δημόσιας Υγείας του Κράτους της Λάος (CC BY-SA 4.0 GNU Solidario )
Φύση και φροντίδα: Η κατοχή της κοινωνικής ιατρικής στο DNA, δεν εμποδίζει το GNU Health να στοχεύσει επίσης στη μοριακή βάση της υγείας και των ασθενειών, της ιατρικής ακριβείας, της βιοπληροφορικής και της γενετικής. Για παράδειγμα, ενσωματώνονται σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορίες από το Unitprot που περιέχει χιλιάδες φυσικές παραλλαγές γονιδίων που εμπλέκονται σε ανθρώπινες ασθένειες. Η βιοψυχο-κοινωνική προσέγγιση του GNU Health καθιστά δυνατή την εξατομικευμένη ιατρική και χτίζει τη γέφυρα μεταξύ του κλινικού και του ερευνητικού ιδρύματος για την καλύτερη κατανόηση και καταπολέμηση πολυπαραγοντικών συνθηκών όπως η νόσος του Alzheimer ή ο καρκίνος. Τόσο η φύση όσο και η φροντίδα υπάρχουν στην GNU Health.

GNU Health – Ελευθερία και ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη

GNU Health – Ελευθερία και ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη
Διεπιστημονική ομάδα: Το GNU Health λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί εφαρμόζουν την πρόληψη στις γειτονιές, οι επαγγελματίες υγείας φροντίζουν τους ασθενείς, η διοικητική ομάδα ασχολείται με τα αποθέματα, τους ανθρώπινους πόρους, τα οικονομικά και άλλες διαδικασίες των εσωτερικών ιατρικών ιδρυμάτων και το Υπουργείο Υγείας φροντίζει να βελτιώσει τις εκστρατείες για την υγεία με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Όλες αυτές οι διαδικασίες και τα καθήκοντα είναι διασυνδεδεμένα, και το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εργασιών.

Ο αγώνας για το Σύστημα Δημόσιας Υγείας: Πολλά κράτη διαλύουν το Σύστημα Δημόσιας Υγείας υπέρ των ιδιωτικών εταιρειών. Αυτό δεν είναι μόνο λυπηρό, είναι έγκλημα. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την σωστή και καθολική υγειονομική περίθαλψη είναι η διατήρηση του συστήματος δημόσιας υγείας. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης είναι κακή, δημιουργεί ένα σύστημα υγείας για τους πλούσιους και αποκλείει τους μειονεκτούντες που δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος ασφάλισης. Πιο απλά: η υγειονομική περίθαλψη είναι απλώς μια επιχείρηση για την εταιρεία. Ο Δρ René Favaloro δήλωσε ότι «η ιατρική χωρίς ανθρωπισμό είναι ανάξια να ασκείται». Αυτό που εκφράζει το GNU Health δεν είναι εναντίον του μικρού ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο είναι συμπληρωματικό προς το σύστημα δημόσιας υγείας. Καταδικάζει την καταστροφή του σημερινού συστήματος δημόσιας υγείας ωθώντας το στα χέρια μεγάλων εταιρειών που ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα.

GNU Solidario first project. Santiago del Estero 2006 . (CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)

GNU Solidario πρώτο έργο. Santiago del Estero 2006 . (CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)
Η δημόσια υγεία είναι δημόσιο αγαθό, συνεπώς, οτιδήποτε σχετίζεται με τη δημόσια υγεία πρέπει επίσης να είναι δημόσιο. Είναι αντίθετο το να υπάρχει ιδιωτικό λογισμικό που εκτελείται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είναι μόνο αντιφατικό και ανήθικο, αλλά θέτει πολλούς κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των ιδιωτικών-προσωπικών πληροφοριών για την υγεία. Το ιδιωτικό λογισμικό είναι ένα μαύρο κουτί. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν καταγράφεται μια ιατρική εξέταση. Πού πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα; Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση; Απλά δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον κώδικα πίσω από την κουρτίνα.

Παιδιά σε αγροτικό σχολείο του Καμερούν (2018 CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)

Παιδιά σε αγροτικό σχολείο του Καμερούν (2018 CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)
Συλλογική Ελευθερία και ηθικό λογισμικό: Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι μια φιλοσοφία που βασίζεται στην κοινότητα, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Όλοι επωφελούνται από την εργασία, την προσπάθεια και το ταλέντο των άλλων. Η GNU Health χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό (λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού, μηχανές βάσεων δεδομένων, βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης κλπ.). Επιπλέον, το GNU Health είναι σήμερα το αποτέλεσμα της συμβολής πολλών ανθρώπων και ιδρυμάτων. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στην κοινότητα και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα σπάσει την αλυσίδα εξέλιξης. Σε αυτό το σημείο έρχεται στο προσκήνιο η έννοια «συλλογική ελευθερία». Οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που παίρνουν τη δουλειά των άλλων και σκοπίμως τις κάνουν μη-ελεύθερες, σπάζουν την αλυσίδα της εξέλιξης. Επωφελήθηκαν από την καλή θέληση της κοινότητας για «κλειδώσουν» την δουλειά. Περιέπλεξαν σκόπιμα τον κώδικα, χωρίς να παρέχουν σενάρια αναβάθμισης, αποκρύπτοντας την τεκμηρίωση είναι τρόποι που παραβιάζουν την «συλλογική ελευθερία» και καθιστούν ένα σύστημα μη ηθικό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που διαφοροποιούμε τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού, η οποία είναι εξ ορισμού ηθική από το «Ανοικτός Κώδικας», που έχει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στον προγραμματισμό. Ο Richard Stallman έγραψε ένα άρθρο «Όταν το Ελεύθερο Λογισμικό εξαρτάται από το μη-ελεύθερο» (https://www.gnu.org/philosophy/when-free-depends-on-nonfree), που σχετίζεται με αυτή την έννοια. Για τους ισπανόφωνους, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο «El Software Libre no se Mancha» (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233717), που σχετίζεται επίσης με αυτή την έννοια της συλλογικής ελευθερίας.

Δέκα χρόνια ελευθερίας και ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη: Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, είδαμε ότι το GNU Health υιοθετήθηκε σε πολλά διαφορετικά σενάρια: Κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Αργεντινή, στο τροπικό δάσος του Καμερούν, στο Εργαστήριο λοιμωδών νοσημάτων στη Γκαμπόν, στο σύστημα «ηλεκτρονικής υγείας» στο Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Τζαμάικα, στο Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης στο Λάος (που φροντίζει τα θύματα των βομβών που δεν εξερράγησαν), στα νοσοκομεία του Ερυθρού Σταυρού στο Μεξικό ή στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο στην Ινδία και την Ασία. Έχουν όλα διαφορετικά πλαίσια και ιδιαιτερότητες, αλλά μοιράζονται το ίδιο πνεύμα, δηλαδή να παραδίδουν στους ανθρώπους την ελευθερία και την ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη.

GNU Health στα Ηνωμένα Έθνη - Διεθνές Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας

GNU Health στα Ηνωμένα Έθνη – Διεθνές Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας
Ας γιορτάσουμε αυτά τα 10 χρόνια της GNU Health, ενός κοινωνικού κινήματος σε συνάρτηση με την τεχνολογία. Ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την υγεία ως μη διαπραγματεύσιμο ανθρώπινο δικαίωμα.

Πηγή:https://meanmicio.org/2019/10/16/gnu-health-10-years-of-freedom-and-equity-in-healthcare/ & https://eiosifidis.blogspot.com

Leave a Comment