ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΑΤ ΔΟΜΕΣ – Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΟΜΗ

Οι δομές ΑΤ, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα (1, 2 ), μπορούν να χρησιμoποιηθούν ώστε να δημιουργήσουν υποσύνολα δοκιμών οι οποίες θα ελέγχουν δυναμικά κατασκευασμένα προγράμματα.  Σε μια τέτοια περίπτωση το λογισμικό ελέγχου δεν μπορεί να είναι σταθερό, αλλά επίσης δυναμικό, ανάλογα αν τα στοιχεία των ελέγχων είναι συμβατά με αυτά του προγράμματος λογισμικού που ελέγχεται.

Έτσι, όλοι οι πιθανοί έλεγχοι θα μπορούν να βρίσκονται σε ένα σημείο από όπου θα χρησιμοποιούνται μόνο αυτοί που είναι συμβατοί με το πρόγραμμα λογισμικού που θέλουμε να ελέγξουμε. Μερικές μόνο χρήσεις μπορούν να είναι ο έλεγχος για τα δυναμικά προγράμματα / διακομιστές, το microprofile, κλπ.

Μία πρώτη υλοποίηση της 4ης δομής (ανάλυση για το ΕΑΤ) βρίσκεται στο github : https://github.com/jboss-set/eap-additional-testsuite/tree/master/DependencyTreeParser

Εργαστήριο σχετικό με τις ΑΤ Δομές είναι διαθέσιμο εδώ : https://www.dropbox.com/s/bebhyd1iz7cg1i2/EAT_WORKSHOP.odt?dl=0

 

Οι δομές ΑΤ είναι μέρος του προγράμματος ΑΘΗΝΑ, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων : καινούργιες Ιδέες που θα υλοποιηθούν μεσο-μακροπρόθεσμα, δημιουργία νέων μοντέλων, τα σχέδια υλοποίησης των ιδεών και των εφαρμογών των μοντέλων, κλπ.

Leave a Comment