ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Richard Stallman ανακοίνωσε τις “Κατευθυντήριες γραμμές ευγενούς επικοινωνίας GNU

Φαίνεται ότι το έργο GNU δεν έμεινε ανεπηρέαστο από τα πρόσφατα γεγονότα στον πυρήνα του Linux.  Αφού η κοινότητα του πυρήνα του Linux εισήγαγε τον Κώδικα Δεοντολογίας για να κάνει τους συνεισφέροντες και τους διαχειριστές να ακολουθήσουν ορισμένους κανόνες και να κάνουν την κοινότητα πιο φιλόξενη στους νέους συνεισφέροντες, ο Richard Stallman είπε ότι η αυστηρή συμπεριφορά είναι “κατασταλτική και άκαμπτη”.

Πρόσφατα λοιπόν ο Stallman ανακοίνωσε,τις “Κατευθυντήριες γραμμές  ευγενούς επικοινωνίας GNU ” (“GNU Kind Communication Guidelines”).  Η αρχική έκδοση των οδηγιών διατίθεται ηλεκτρονικά και ο Stallman έχει ζητήσει από τους συνδρομητές του GNU να τους ακολουθήσουν.

Οι οδηγίες αρχίζουν με τη γραμμή:

“Το έργο GNU ενθαρρύνει τις συνεισφορές από όσους επιθυμούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του συστήματος GNU, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, το πολιτισμικό υπόβαθρο και οποιαδήποτε άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και προσωπικές πολιτικές απόψεις”.

Στην αναγγελία του, ο Stallman μιλάει για τη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη του GNU που απομακρύνει τους νέους συνεισφέροντες, ειδικά τις γυναίκες.

Περαιτέρω, γράφει για τα πως τα σχόλια και οι προτάσεις από τρίτους , θα βελτιώσουν αυτούς τους κανόνες. “Η τρέχουσα έκδοση δεν έχει γραφτεί σε πέτρα. Χαιρετίζω τα σχόλια και τις προτάσεις για μελλοντική αναθεώρηση “, προσθέτει.

Συγκρίνοντας το με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας του Linux, οι οδηγίες GNU για  τον Stallman  είναι διαφορετικές στη βάση της φιλοσοφίας του:  ενώ ο Κώδικας Δεοντολογίας τιμωρεί αυτούς που το παραβιάζουν, οι Κατευθυντήριες Γραμμές του GNU προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μάθουν πώς να επικοινωνούν με καλοσύνη.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις πλήρεις οδηγίες και να στείλετε στο GNU  τις απόψεις  και τα σχόλια σας.

Πηγή άρθρου: https://fossbytes.com/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com