ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

AffectUs: Μια πλατφόρμα για την σύνδεση κάθετων δομών εφοδιαστικής αλυσίδας από ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Στον τομέα της διαχείρισης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, ο διαχωρισμός των κάθετων τμημάτων παραγωγής δημιουργεί αρκετά προβλήματα, ειδικά όταν υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις κατά τη μετάβαση μεταξύ των κάθετων τμημάτων (πχ. Πρώτες ύλες προερχόμενες από την γεωργία μετατρέπονται σε προϊόντα και μετά προωθούνται στην λιανική). Ωστόσο, μέσω της εκτενούς συλλογής δεδομένων που συγκεντρώνονται με την αξιοποίηση των τεχνολογιών IoT, μπορεί κάποιος να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο μετατροπής τους σε γνώση/σοφία, όπως προτείνει η πυραμίδα λογικής DIKW. Παρόλα αυτά, ο διαχωρισμός των καθετοποιημένων δομών, καθώς και και οι οργανωτικές διαφορές τους παραμένουν, δημιουργώντας εμπόδια στην έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τη δημιουργία ενός προϊόντος, επηρεάζοντας όλες τις βαθμίδες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπάρχουν κάποιες διαχειριστικές λύσεις που χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω IoT (πχ. Evrythng.com) οι οποίες υποστηρίζουν χαρακτηριστικά, όπως η πιστοποίηση OATH και ο ορισμός ρόλων που αλληλεπιδρούν με το προϊόν, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη διαχείριση των προϊόντων, την παρακολούθηση και την ανάλυση της παραγωγής τους.

Συνεχίζει όμως να υπάρχει η ανάγκη για μία επιπλέον οντότητα η οποία θα συνδέσει τις φάσεις παραγωγής και θα μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες μεταξύ των αλληλεξαρτώμενων οντοτήτων, αξιοποιώντας παράλληλα τα δεδομένα για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης ή/και ταυτοποίησης γεγονότων που θα διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτός είναι ο ρόλος του AffectUs, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη επεκτάσεων (modules) για την πλατφόρμα TagItSmart, τα οποία θα μπορούν να συλλέξουν δεδομένα σχετιζόμενα με το προϊόν, καθώς και εξωτερικές πηγές δεδομένων, προκειμένου να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν γεγονότα και καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν μία ή περισσότερες από τις κάθετες δομές.


Αυξημένες σημασιολογικές σχέσεις χρησιμοποιούνται επίσης και για τον εντοπισμό σχετικών κατηγοριών προϊόντων με αντίστοιχες κάθετες δομές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες μετάδοσης μέσω ροών εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οι επηρεαζόμενες οντότητες ενδέχεται να λαμβάνουν εγκαίρως σχετικές ειδοποιήσεις και να ενεργούν ανάλογα προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις ενός συγκεκριμένου γεγονότος. Ο εμπλουτισμός των πληροφοριών θα γίνεται και από εξωτερικούς developers οι οποίοι θα μπορούν να δημιουργούν ειδοποιήσεις (Βασισμένοι σε L αρχιτεκτονικές για την ανίχνευση συμβάντων ενδιαφέροντος) και θα τα συνδέουν με επηρεαζόμενα προϊόντα και συνθήκες, προωθώντας τα προς τα τελικώς ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας του AffectUs έγινε από ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αποκλειστικά με χρήση εφαρμογών ΕΛΛΑΚ. Χρησιμοποιήθηκαν τα NodeRed, MongoDB, Protege, Jena-Fuseki server, RabbitMQ, Python και Docker.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com