ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LinuxBoot: ένα έργο του Linux Foundation για boot firmware βασισμένο σε Linux

Το Linux Foundation ανακοίνωσε ένα νέο έργο, που ονομάζεται LinuxBoot, με στόχο να αντικατασταθεί ένα μεγάλο μέρος του firmware που χρησιμοποιείται σήμερα για την εκκίνηση των συστημάτων μας. Το έργο βασίζεται στη δουλειά της Google και άλλων για να χρησιμοποιήσει τo Linux (και το Go) για να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος του firmware εκκίνησης του UEFI.

Το firmware είχε πάντοτε έναν απλό σκοπό: την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος, η οποία κατέστη πολύ δυσκολότερη λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας τόσο του υλικού όσο και της ανάπτυξης. Το Firmware συχνά πρέπει να δημιουργήσει πολλά στοιχεία στο σύστημα, να διασυνδεθεί με περισσότερες ποικιλίες μέσων εκκίνησης, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων υψηλής ταχύτητας αποθήκευσης και δικτύωσης και υποστηρίζει προηγμένα πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά ασφαλείας . Το LinuxBoot απευθύνεται στον συχνά αργό και επιρρεπή σε σφάλματα, κρυμμένο κώδικα που εκτελεί αυτά τα βήματα με έναν πυρήνα Linux.

Τα πλεονεκτήματα του LinuxBoot:

  • Βελτίωση της αξιοπιστίας της εκκίνησης αντικαθιστώντας τα ελαφρώς δοκιμασμένα προγράμματα οδήγησης firmware με hardened Linux drivers.
  • Βελτίωση του χρόνου εκκίνησης αφαιρώντας τον περιττό κώδικα και  κάνοντας την εκκίνηση 20 φορές γρηγορότερη.
  • Επιτρέπει την προσαρμογή του χρόνου εκτέλεσης initrd για την υποστήριξη συγκεκριμένων ανάγκες (και σε προγράμματα οδήγησης συσκευών καθώς και σε προσαρμοσμένα εκτελέσιμα αρχεία).
  • Αποδεδειγμένη αξιοπιστία και χρήση για σχεδόν 20 χρόνια σε στρατιωτικά, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και συστήματα υπερυπολογιστών – όπου η αξιοπιστία και η απόδοση είναι υψίστης σημασίας.

Δείτε την ανακοίνωση του Linux Foudation

Δείτε τη σελίδα του έργου

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com