ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OSS 2017 (International Conference on Open Source Systems): Πρόσκληση για αφίσες και παρουσιάσεις εργαλείων ΕΛΛΑΚ

Η OSS 2017 (The 13th International Conference on Open Source Systems) θα διεξαχθεί φέτος στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή στις 22 & 23 Μαΐου 2017.

Ο στόχος  αυτής της Διεθνούς Διάσκεψης για τα Συστήματα Open Source,  είναι να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ, όπου μια ποικιλόμορφη κοινότητα από επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, εταιρίες, στελέχη του δημόσιου τομέα, καθώς και διάφορες πρωτοβουλίες ΕΛΛΑΚ,  να βρίσκεται μαζί και μοιράζεται ευρήματα της έρευνας και της πρακτικής εμπειρίας. Το συνέδριο είναι επίσης ένα φόρουμ για την παροχή πληροφοριών και την εκπαίδευση σε επαγγελματίες, και μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα και την μεταφορά τεχνολογίας.

Το OSS 2017 θα περιλαμβάνει ένα φόρουμ όπου όσοι ενδιαφέρονται από το χώρο του ΕΛΛΑΚ, μπορούν να παρουσιάσουν τις αφίσες τους και να επιδείξουν τα εργαλεία που καλύπτουν κάθε πτυχή του ΕΛΛΑΚ. Αυτό το φόρουμ δίνει την ευκαιρία στους ερευνητές, να παρουσιάσουν την πιο πρόσφατη δουλειά τους και να έχουν μια πιο έγκαιρη ενημέρωση για τις τρέχουσες έρευνα. Οι αφίσες μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε θέμα στο πεδίο εφαρμογής του συνεδρίου και θα πρέπει να παρουσιάζουν (ή να δείχνουν μια πρόοδο προς) ένα επιστημονικό αποτέλεσμα και δεν θα πρέπει να είναι διαφημίσεις για εμπορικά προϊόντα. Οι αφίσες δεν χρειάζεται να περιγράφουν ένα ολοκληρημένο έργο, θα πρέπει όμως τουλάχιστον να παρουσιάζουν κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα. Το κομμάτι εργαλείων παρέχει στους ερευνητές, καθώς και στους επαγγελματίες την ευκαιρία να δείξουν πώς υποστηρίζουν και να επιτρέψει τη χρήση των OSS εργαλείων έρευνας στην πράξη, καθιστώντας τα πιο εύχρηστα και χρήσιμα.

Σημαντικές ημερομηνίες

Προσθεσμία Υποβολής: 30η Μαρτίου
Γνωστοποίηση Αποδοχής: 10 Απριλίου
Camera-ready έκδοση: 30 Απριλίου
Προβολή Αφισών: Μπορεί 22-23/05
Poster Presentation: TBD

Για περισσότερες πληροφορίες για την OSS 2017 επισκεφτείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου

 

Πηγή άρθρου: http://oss2017.lifia.info.unlp.edu.ar

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com