ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΕΛΛΑΚ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Η κατεύθυνση Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας έχει υιοθετήσει ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικά σε ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (http://civilgeo.teicm.gr/index.php?cat_id=50)

Στα μαθήματα “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” Ι του 1ου εξαμήνου και “Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ” του 2ου εξαμήνου, γίνεται εκμάθηση Javascript/HTML/CSS και των ανοικτών γεωχωρικών βιβλιοθηκών της Javascript, OpenLayers και GeoExt. Παράλληλα, επιδεικνύονται εφαρμογές ανοικτού κώδικα από την κοινότητα GitHub (https://github.com/geoext/geoext2). Στο μάθημα “Βάσεις Δεδομένων” του 3ου εξαμήνου έχουν χρησιμοποιηθεί λογισμικά για το σχεδιασμό και έλεγχο βάσεων δεδομένων που αναπτύχθηκαν σε περιβάλλον MySQL όπως το MySQL Workbench (https://dev.mysql.com/downloads/workbench/)

indexdd

Για τις ανάγκες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος “Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS-1)”, 4ου εξαμήνου, γίνεται χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGIS (http://www.qgis.org/en/site/) σε διεργασίες όπως γεωαναφορά χαρτών, ψηφιοποίηση, αναζητήσεις σε περιγραφικά χαρακτηριστικά, χωρικές αναζητήσεις, συνδέσεις πινάκων και χαρτοσυνθέσεις. Στο μάθημα του 7ου εξαμήνου “Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις” πραγματοποιείται εισαγωγή και επεξεργασία Lidar δεδομένων με χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα SAGA (http://www.saga-gis.org/en/index.html)

 

Για τις ανάγκες των μαθημάτων που σχετίζονται με την Τηλεπισκόπηση (“Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση” του 5ου εξαμήνου και “Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών” του 6ου εξαμήνου) χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό Multispec (https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/)

Επιπρόσθετα το περιεχόμενο του μαθήματος του 7ου εξαμήνου “Σχεδίαση & Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής” βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση ανοικτών προτύπων του Open Geospatial Consortium (OGC) και συγκεκριμένα στα πρότυπα διαλειτουργικότητας GML για την κωδικοποίηση γεωχωρικών σχημάτων εφαρμογών και γεωχωρικών δεδομένων και στις γεωχωρικές υπηρεσίες ιστού WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) και WPS (Web Processing Service).

 

Leave a Comment