ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

gretl: Ένα εργαλείο οικονομετρικής ανάλυσης για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η οικονομετρία είναι ένα εργαλείο που βοηθά τον ερευνητή που ασχολείται με την μελέτη των οικονομικών φαινομένων. Αποτελεί ένα κράμα οικονομικών, μαθηματικών και στατιστικής με σκοπό την μελέτη και την ανάλυση οικονομικών και μη φαινομένων. Ένα σημαντικό όμως κομμάτι που απαιτείται για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά, είναι και μία βάση δεδομένων που περιέχει ιστορικά στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο για μελέτη.

Υπάρχει αρκετό ιδιόκτητο λογισμικό, που όμως έρχεται από το εξωτερικό, και φυσικά δεν έχει καθόλου βάση δεδομένων με ελληνικά δεδομένα. Υπάρχει όμως και ελεύθερο λογισμικό, που υποστηρίζεται από μια τοπική ομάδα, και φυσικά μαζί με το λογισμικό διατίθεται και μία βάση δεδομένων, που ενημερώνεται από δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το αντίστοιχο εργαλείο ελεύθερου λογισμικού, ονομάζεται gretl.

x12a-menu

Το gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) είναι ένα ανεξάρτητο πλατφόρμας πακέτο λογισμικού οικονομετρικής ανάλυσης, γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού C. Είναι ένα δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Μπορεί να αναδιανεμηθεί ή / και να τροποποιηθεί του υπό τους όρους της GNU General Public License (GPL), όπως αυτή δημοσιεύεται από το Free Software Foundation.

gretl-awm

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Εύκολο και διαισθητικό interface σε πολλές γλώσσες (Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Γερμανικά, Βασκικά, Καταλανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Τσέχικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ρουμάνικα και … Αγγλικά)
  • Ευρεία ποικιλία εκτιμητών: ελαχίστων τετραγώνων, μέγιστης πιθανοφάνειας, GMM καθώς και μεθόδους μίας εξίσωσης και συστημάτων εξισώσεων
  • Μέθοδοι χρονοσειρών: ARIMA, μια ευρεία ποικιλία υποδειγμάτων GARCH μονομεταβλητού τύπου,VAR και VECM (συμπεριλαμβανομένων διαρθρωτικών VAR), έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης, φίλτρο Kalman, κ.λ.π.
  • «Περιορισμένες» εξαρτημένες μεταβλητές: logit, probit, tobit, επιλογή δείγματος, παλινδρόμηση διαστήματος, υποδείγματα καταμέτρησης και διάρκειας, κ.λ.π.
  • Εκτιμητές δεδομένων panel, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών μεταβλητών, probit και GMM δυναμικά υποδείγματα panel δεδομένων
  • Παράγει εξόδους αποτελεσμάτων από υποδείγματα ως αρχεία LaTeX
  • Ενσωματωμένη Ολοκληρωμένη ισχυρή γλώσσα scripting (γνωστή ως Hansl), με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων προγραμματισμού και πράξεις πινάκων
  • ελεγκτή GUI (GUI controller) για τελειοποίηση γραφημάτων με το Gnuplot
  • Ένα διευρυνόμενο φάσμα πακέτων συναρτήσεων και σύνθετων οικονομετρικών λειτουργιών γραμμένων σε Hansl (contributed function packages)
  • Διευκολύνσεις/Εγκαταστάσεις για εύκολη ανταλλαγή δεδομένων και αποτελεσμάτων με το GNU R, GNU Octave, Python, Ox and Stata

Διαβάσετε περισσότερα στο http://gretl.sourceforge.net/

 

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com