ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Με νόμο υποχρεωτικό το ανοιχτό λογισμικό που θα προορίζεται το δημόσιο τομέα της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρία, με μια νέα τροπολογία, που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο, απαιτεί όλο το λογισμικό που γράφεται για την κυβέρνηση να είναι Ανοιχτού Κώδικα.

Στα πλαίσια του νόμου Νόμου περί Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ενός νέου νομοσχεδίου το οποίο ψηφίστηκε από το βουλγαρικό κοινοβούλιο, κάθε λογισμικό, η χρήση του οποίου θα προορίζεται για τα υπολογιστικά συστήματα των κυβερνητικών υπηρεσιών, οφείλει να είναι ανοιχτού κώδικα.

Flickr-Open-Source

Αυτή την τροπολογία την  ανακοίνωσε στο blog του ο Bozhidar Bozhanov, μηχανικός λογισμικού και σύμβουλος του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην νέα πολιτική Ανοιχτού Κώδικα, όπως και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βουλγαρίας για την ψήφιση αυτών των τροπολογιών.

Τα κύρια σημεία του νόμου για τον ανοιχτό κώδικα και τα αποθετήρια βρίσκονται στο άρθρο 58α:

Άρθρο 58α (Τροπολογία – SG 50 του 2016, που τίθεται σε ισχύ την 01/07/2016) Κατά την προετοιμασία των τεχνικών και λειτουργικών αναθέσεων για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη, την αναβάθμιση ή την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι διοικητικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. όταν το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την ανάπτυξη των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών:

α) τα προγράμματα αυτά των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για το λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

β) όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων των σχετικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο πηγαίος κώδικάς τους, ο σχεδιασμός των διεπαφών και των βάσεων δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο της εντολής, θα πρέπει πρωτίστως να διέπονται από την αρχή ότι θα είναι πλήρως διαθέσιμα, χωρίς περιορισμούς στην χρήση τους, στην τροποποίησή τους και στην διανομή τους.

γ) η ανάπτυξη θα πρέπει να γίνεται σε δημόσιο αποθετήριο που θα τηρείται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τον νόμο.

Παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν επηρεάζει την χρήση του υπάρχοντος ιδιόκτητου λογισμικού, ο Bozhanov πιστεύει πως το κύριο όφελος, είναι πως

.. Ό,τι προσαρμοσμένο λογισμικό προμηθεύεται η κυβέρνηση, θα είναι ορατό και προσβάσιμο σε όλους.
Άλλωστε, το λογισμικό αυτό αγοράζεται με τα χρήματα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι και θα πρέπει και αυτοί να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να επωφελούνται από αυτό.

Σύντομα, θα σχηματιστεί μια νέα κυβερνητική υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για την επιβολή του νέου αυτού νόμου και θα δημιουργήσει το δημόσιο αποθετήριο του λογισμικού.

 

Πηγή άρθρου: https://thepolicy.us

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com