ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η εισήγηση-μελέτη της Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Ομάδα Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συστάθηκε με τις υπ. αριθμ ΥΑ 32439/ΓΔ4 24 /2/2016, 49172 /ΓΔ4 23/3/2016 και 100044/Δ1 17/6/2006 παρουσίασε στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη, σε συνεργάτες του γραφείου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα και στους Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την πρώτη έκδοση της εισήγησης-μελέτης που εκπόνησε, με στόχο:

α) Την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β) Τη χρήση ελεύθερου λογισμικού.

γ) Την υλοποίηση Δράσεων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ σε επίπεδο Δ/νσης Εκπ/σης καθώς και την ενδοσχολική επιμόρφωση με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών-πολλαπλασιαστών.

δ) Την υποβολή προτάσεων για τον επικείμενο εξοπλισμό εργαστηρίων Πληροφορικής και των σχολείων γενικότερα με ψηφιακό εξοπλισμό.

ε) τη δημιουργία «Κέντρου Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας» σε κάθε νομό.

Επιπλέον, η ομάδα εργασίας θα εξετάσει τη σκοπιμότητα και τη σχέση κόστους-οφέλους των δράσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων, αλλά και την υποστήριξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για την εκπόνηση της μελέτης ζητήθηκε η συνεργασία υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, εποπτευόμενων φορέων και ειδικών από όλο το φάσμα της εκπαίδευσης που ασχολούνται με τα παραπάνω θέματα. Επίσης, η μελέτη έλαβε υπόψη της την ισχυρή βούληση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής για την Ανοικτή Εκπαίδευση που θα προωθήσει την Ανοικτότητα και Συμμετοχικότητα στα πεδία της αρμοδιότητάς του.

 

osdc_education_lead_image_520x292_0315mm-01

Η μελέτη αναφέρεται:

 • στην αιτιολόγηση της ανάγκης να υλοποιηθούν δράσεις υποστήριξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • στον καθορισμό των στόχων των προτεινόμενων δράσεων και τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • στη συσχέτιση των στόχων των δράσεων με τους ευρύτερους στόχους τόσο της Στρατηγικής του ΥΠΠΕΘ για το ψηφιακό σχολείο του μέλλοντος όσο και της Εθνικής και Ευρωπαϊκής στρατηγικής στους σχετικούς τομείς.
 • στη διερεύνηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειμένου οι δράσεις αυτές να είναι λειτουργικές, βιώσιμες και αξιοποιήσιμες από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

 • Πρόταση-Εισήγηση για την προώθηση του ελεύθερου λογισμικού και των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση έχει επιπλέον οφέλη για τους μαθητές, καθώς θα επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στην διδακτική διαδικασία, ενώ θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας. Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα επιτευχθεί μέσα από στρατηγικές συνεργασίες του ΥΠΠΕΘ με φορείς προώθησης του ΕΛΛΑΚ, όπως η προγραμματική συμφωνία συνεργασίας του ΥΠΠΕΘ με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ).

 

 • Πρόταση-Εισήγηση για το σύνολο του ψηφιακού υλικού και λογισμικού που θα προμηθεύονται τα σχολεία, ανεξάρτητα από την χρηματοδοτική πηγή, έτσι ώστε να είναι ενιαίες για όλα τα σχολεία της χώρας. Οι προδιαγραφές αφορούν τόσο τα εργαστήρια στα οποία διδάσκονται τα διδακτικά αντικείμενα της πληροφορικής όσο και τον εξοπλισμό νέων εργαστηρίων καινοτομίας, αλλά και άλλων χώρων των σχολείων (εργαστήρια φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, αίθουσες διδασκαλίας κλπ) για την χρήση των ΤΠΕ σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Για αυτό το λόγο έχει ήδη αναπτυχθεί η εφαρμογή edulabs http://edulabs.minedu.gov.gr/, ενώ, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ έχει ζητηθεί από τα σχολεία να καταγράφουν στην εφαρμογή αυτή τις ανάγκες τους σε ψηφιακούς πόρους.

 

 • Πρόταση-Εισήγηση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα, δηλαδή, στη χρήση των ανοικτών τεχνολογιών και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιμόρφωση αυτή θα είναι διαρκής, εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη, αξιοποιώντας ελεύθερα και δωρεάν εργαλεία που προσφέρονται για το σκοπό αυτό όπως Moodle, Big Blue Button, Open sim, Moocs, Εικονικές Μηχανές.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο πρότασης

Πηγή: http://minedu.gov.gr

One thought on “Η εισήγηση-μελέτη της Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Αγαπητοί συνάδελφοι
  Συγχαρητήρια για την σημαντική δουλειά της Ομάδας Εργασίας, ωστόσο η εισήγηση-μελέτη έχει μια σημαντική παράλειψη. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην Σχολική Ηλεκτρονική Τάξη (http://eclass.sch.gr) που βασίζεται στο Ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ Open eClass (openeclass.org) και αξιοποιείται με επιτυχία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα η απήχηση της υπηρεσίας είναι τόσο μεγάλη που κάθε χρονιά συγκαταλέγεται στις πρώτες σε χρήση υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  Με άλλα λόγια πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία που υποστηρίζεται από ελληνικό ανοικτό λογισμικό με ελάχιστο κόστος υποστήριξης (μόνο από το HelpDesk του ΠΣΔ).
  Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά από τα σχολεία όλης της χώρας σε μεγαλύτερο βαθμό αξιοποιώντας την πληθώρα εργαλείων που προσφέρει.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε την ενσωμάτωση στα Μοντέλα Α-Δ για την εκπαίδευση εκπαιδευτών σε σενάρια χρήσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που υποστηρίζει.
  Θεωρώ οτι τo Open eClass (openeclass.org) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα προτεινόμενα από την μελέτη ανοικτά λογισμικά για την υποστήριξη δράσεων τηλεκπαίδευσης, όπως γίνεται για το Moodle, τονίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ.
  Μία άλλη παρατήρηση αφορά στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (opencourses.gr) για τη σύνδεση του Λυκείου με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Είναι σίγουρο πως κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς στην επικαιροποίηση των γνώσεών τους όσο και του μαθητές στην επιλογή σχολής (άμεση επαφή με τα μαθήματα του κάθε ιδρύματος.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com