ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ για αποκλεισμό του ανοικτού λογισμικού σε διακήρυξη έργου της ΔΕΗ Α. Ε.

open-source-concept_rootΗ ΕΕΛΛΑΚ, (www.eellak.gr) έστειλε επιστολή στη ΔΕΗ Α.Ε. για τον αποκλεισμό ανοικτού λογισμικού στην Διακήρυξη υπ’ αριθ. ΔΠΛΡ-5752000018 και συγκεκριμένα στο έργο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SIEM-SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT SYSTEM)”.  Στις προδιαγραφές υλοποίησης του έργου αναφέρεται ότι απαιτείται η λύση να μην είναι ανοικτού κώδικα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ με επιστολή ζήτησε την διόρθωση διακήρυξης.

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελληνική Οικονομία έχουμε άμεση ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας μέσα και από την υιοθέτηση λύσεων ανοιχτού λογισμικού.  Το ανοιχτό λογισμικό αξιοποιεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό και δεν απαιτεί συνεχείς αναβαθμίσεις για τις νέες εκδόσεις όπως το εμπορικό λογισμικό. Το ανοιχτό λογισμικό συμβάλλει στην τοπική απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς η τεχνική υποστήριξη που απαιτείται παρέχεται από στελέχη του κάθε φορέα ή/και από ελληνικές – ευρωπαϊκές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνεται το εμπορικό έλλειμμα με άσκοπες εισαγωγές εξοπλισμού και λογισμικού. Και κάτι που είναι ευρύτατα πλέον γνωστό, γιατί το 78% οργανισμών κάθε μορφής χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό,  είναι ότι τα ανοιχτά λογισμικά είναι συμβατά με τα πιο πολλά εμπορικά λογισμικά και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του 99% των εργαζομένων σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.

Δείτε εδώ την επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Η ΔΕΗ Α.Ε. έστειλε σήμερα απαντητική επιστολή που αναφέρει ότι θα εκδώσει συμπλήρωμα της Διακήρυξης χωρίς τον όρο αποκλεισμού του ανοικτού λογισμικού, η απαντητική επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. είναι εδώ. Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημέρωσε επίσης ότι θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως 10 Μαΐου.

One thought on “Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ για αποκλεισμό του ανοικτού λογισμικού σε διακήρυξη έργου της ΔΕΗ Α. Ε.

  1. Εντάξει, το SIEM σημαίνει SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT SYSTEM, αλλά πείτε μας τι σημαίνει και το ENS για να έχουμε σφαιρική εικόνα για την προκήρυξη.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com