ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα επίπεδα ρεκόρ της εταιρικής συμμετοχής στον Ανοικτό κώδικα: The Future of Open Source Survey

Με ένα νέο ρεκόρ από την ανταπόκριση 1.300 ερωτηθέντων, τα αποτελέσματα της Έρευνας του 2015 για το Μέλλον του Open Source (The Future of Open Source Survey) υπογραμμίζουν τα επίπεδα ρεκόρ της εταιρικής συμμετοχής στο open source, καθώς και τη μεγαλύτερη επίπτωση που έχει το OSS (Open Source Software / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, ΛΑΚ) πάνω στην τεχνολογία και την ασφάλεια. Ωστόσο, τα φετινά αποτελέσματα αποκαλύπτουν επίσης μια αναφερόμενη έλλειψη επίσημων πολιτικών και διαδικασιών για την κατανάλωση και τη διαχείριση του open source καθώς και τους συναφείς νομικούς, επιχειρησιακούς κινδύνους και τους κινδύνους στην ασφάλεια.

Το ανοιχτού κώδικα λογισμικό έχει αναδειχθεί ως η κινητήρια δύναμη της τεχνολογικής καινοτομίας, από το σύννεφο (cloud) και τα μεγάλα δεδομένα (big data  έως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και τα κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα “Το μέλλον του Open Source”, που χρηματοδοτείται από την Black Duck και την North Bridge, είναι μια ετήσια αξιολόγηση των τάσεων της βιομηχανίας του open source που οδηγεί σε ευρεία συζήτηση για τη βιομηχανία γύρω από βασικά ζητήματα για τις νέες και τις καθιερωμένες οργανώσεις που σχετίζονται με το λογισμικό και για την κοινότητα του open source.

Η έρευνα του 2015 για το Μέλλον του Open Source αποκαλύπτει ότι το 78% των εταιρειών βασίζονται για την λειτουργία τους πάνω στο open source, όμως πολλοί αντιμετωπίζουν έλλειψη επίσημων πολιτικών για τη διαχείριση των νομικών κινδύνων και των κινδύνων στην ασφάλεια

Τα αποτελέσματα από την έρευνα του 2015 για το Μέλλον του Open Source  αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη υιοθέτηση του open source και τονίζουν την αφθονία των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινότητα του open source. Το open source συνεχίζει να επιταχύνει την καινοτομία, να διαταράσσει τις βιομηχανίες, καθώς και να βελτιώνει την παραγωγικότητα. Ωστόσο, η αναφερόμενη έλλειψη επίσημων εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών γύρω από τα σημεία κατανάλωσης του, αποκαλύπτουν την ανάγκη στην διαχείριση του OSS και των πρακτικών ασφαλείας  στο να συμβαδίζουν με αυτή την αύξηση των επενδύσεων και της χρήσης του.

Η Εταιρική Χρήση και Συμμετοχή του Open Source φτάνει σε νέα ύψη ρεκόρ

 • Εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους τρέχουν μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων τους με OSS και το 66% δήλωσε ότι η εταιρεία τους δημιουργεί λογισμικό για τους πελάτες της που στηρίζεται σε open source. Αυτό το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο από το 42% ποσοστό των θετικών απαντήσεων των ερωτηθέντων το 2010 στο ότι χρησιμοποιούν το open source στη λειτουργία της επιχείρησής τους ή στα IT συστήματά τους.
 • Ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) είπαν πως η χρήση του open source στον οργανισμό τους αυξήθηκε ή παρέμεινε η ίδια κατά το παρελθόν έτος.
 • Εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64%) των εταιρειών συμμετέχουν σήμερα σε κάποια open source πρότζεκτ (από το 50% που ήταν το 2014) και για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ένα 88% αναμένεται να αυξήσει τις εισφορές του σε open source πρότζεκ.
 • Το Open source έχει γίνει η προκαθορισμένη προσέγγιση για το λογισμικό, με περισσότερους από το 66% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι προτιμούν το OSS έναντι των άλλων επιλογών.

Το OSS διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας και της ασφάλειας

 • Πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%) πιστεύουν ότι το open source παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης και το 43% είπαν ότι το OSS παρέχει ανώτερη ευκολία ανάπτυξης πάνω από το ιδιόκτητο λογισμικό.
 • Πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) πιστεύουν ότι το open source προσφέρει κορυφαία ασφάλεια όταν συγκρίνεται με τις ιδιόκτητες λύσεις. Η ανώτερη ασφάλεια του open source αναμένεται επίσης να αυξηθεί έως και 61% κατά τα επόμενα 2-3 χρόνια.
 • Κατά την αξιολόγηση των τεχνολογιών ασφαλείας για εσωτερική χρήση, το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι επιλογές με λύσεις από το open source εξετάζονται πρώτες.
 • Το cloud computing (39%), τα big data (35%), τα λειτουργικά συστήματα (Operating Systems) (33%) και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things  (31%) αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από το open source τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Οι εταιρείες εξακολουθούν να μην διαθέτουν επίσημες πολιτικές για την διαχείριση της χρήσης του open source

 • Περισσότερο από το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εταιρεία τους δεν έχει καμία επίσημη πολιτική ή διαδικασία για την κατανάλωση του open source. Επιπλέον, μόνο το 27% έχουν επίσημη πολιτική για τις εισφορές των εργαζομένων σε πρότζεκτ OSS.
 • Ένα απλό 16% έχουν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης κώδικα και λιγότερο από το 42% τηρεί κατάλογο των συστατικών του open source.
 • Περισσότεροι από το 50% δεν είναι ικανοποιημένοι με την ικανότητά τους να καταλάβουν γνωστά τρωτά σημεία στην ασφάλεια του open source και μόνο το 17% σχεδιάζουν να παρακολουθούν τον ανοιχτής πηγής κώδικα για θέματα ευπάθειας στην ασφάλεια.

 

2015_FOOS-0415-150w

Πηγή άρθρου: https://www.blackducksoftware.com

Μετάφραση άρθρου: http://waves.pirateparty.gr

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com