ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τι είναι το GrabCad, ενημερωτικό υλικό για το εργαστήριο

thTo GrabCad   είναι   μια   ελεύθερη   υπηρεσία   συνεργασίας   για   αρχεία   CAD,   που   βοηθά   σχεδιαστές  και   μηχανικούς   να   διαχειριστούν,   να   μοιραστούν   και   να   προβάλλουν   αρχεία   CAD   μεταξύ   τους  μέσω   του   cloud.   Ξεκίνησε   σαν   υπηρεσία   διαμοιρασμού   αρχείων   CAD   απο   διαφορετικές  εφαρμογές   και   πλέον   υποστηρίζει   cloud­based   δυνατότητες   PDM   για   διαμοιρασμό πληροφοριών   και   έλεγχο   εκδόσεων   (version   control)   με   υποστήριξη   σε   διάφορες   πλατφόρμες  μέσω   των   προγραμμάτων   περιήγησης   ή   μέσω   ξεχωριστών   εφαρμογών   πχ   Workbench   Desktop, ​GrabCad ​App για Android/iOS

Θέματα για εργαστήριο εκμάθησης συνεργατικής πλατφόρμας σχεδίασης GrabCad:

● Εισαγωγή στα συστήματα PDM (Product Data Management)
Τα   συστήματα   PDM   χρησιμοποιούνται   για   τον   έλεγχο   των   δεδομένων   (ή   χαρακτηριστικών)   ενός  συγκεκριμένου   προιόντος.   Στα   αρχεία   CAD,   το   λογισμικό   PDM   θα   ήταν   υπεύθυνο   για   την  διαχείριση   των   αλλαγών   στις   διαφορετικές   εκδόσεις   των   αρχείων   και   θα   προωθούσε   τις   αλλαγές  αυτές   στην   σχεδιαστική   ομάδα.   Συνηθίζεται   να   αποτελείται   από   ένα   κεντρικό αποθετήριο   που  κρατά   τις   σχεδιαστικές   αλλαγές   και   την   ιστορική   διαδικασία   κατασκευής   ενός  προϊόντος  και  ανταλλάσσει   δεδομένα   μεταξύ   όλων   των   χρηστών   και   επιχειρήσεων   που   έχουν   σχέση   με   το  προ​ϊόν.   Οι   εφαρμογές   αυτές   απαιτούν   από   τις   εταιρείες   ειδικές   άδειες   λογισμικού,   ειδικά  διαμορφωμένους   διακομιστές   (servers),   ΙΤ   προσωπικό   για   να   λειτουργεί   και   να   συντηρεί   τους  διακομιστές   και   να   διαθέσει   τους   πόρους   για   να   εκπαιδεύσει   όλους   όσους   θα   μπορούσαν   να  χρησιμοποιήσουν   το   εκάστοτε   εργαλείο.   Το   ​GrabCad   είναι   μια   λύση   cloud­based   PDM   που   λύνει  πολλά απο τα παραπάνω προβλήματα.

●Δημιουργία ενός αποθετηρίου
Παρουσίαση   του   τρόπου   με   τον   οποίο   μπορεί   ένας   νέος   χρήστης   να   δημιουργήσει   ένα  αποθετήριο,   δημιουργώντας   νέο   project   και   μετονομάζοντας   το   όπως   αυτός   επιθυμεί.   Project  είναι   ο   χώρος   που   διατηρούνται   όλα   τα   αρχεία   για   ένα   προϊόν.   Η   εισαγωγή   αρχείων   στο   project  γίνεται μέσω drag&drop στον browser μας ή μέσω εφαρμογής (​Workbench Desktop App).

●Ροή εργασίας του GrabCAD
Επεξήγηση   κατηγοριών   συνεργατών:   Ιδιοκτήτης   (πλήρη   διακαιώματα,   καλεί   και   άλλους),  συνεργάτης   (πλήρη   δικαιώματα,   δεν   μπορεί   να   καλέσει)   και   κατηγορία   θέασης   (δυνατότητα εμφάνισης   αρχείων   και   σχολιασμού   μόνο,   όχι   κατεβάσματος   αρχείων).   Κλείδωμα   αρχείου,   ώστε  να   ξέρουν   οι   συνεργάτες   οτι   είναι   σε   εξέλιξη   η   επεξεργασία   του   ώστε   να   μην   το  επεξεργάζονται  πριν οριστικοποιηθεί.

●Δυνατότητες συνεργατικότητας του GrabCAD
Δυνατότητα   δημιουργίας   διαφορετικών   εκδόσεων   στα   αρχεία   και   κράτηση   παλαιών   στο  ιστορικό.   Σχόλια   στα   αρχεία   από   συνεργάτες/σχεδιαστές   και   δυνατότητα   σχολίων   πάνω   σε γεωμετρίες   στα   σχέδια   (pin   comments)   για   καλύτερη   ακρίβεια.   Επεξήγηση   δυνατοτήτων   3D  viewer:   Επιλογή   μεμονωμένων   parts   για   εμφάνιση   απο   λίστα,   εμφάνιση   exploded   view,  μετρήσεις διαστάσεων, απευθείας σύγκριση διαφορετικών εκδόσεων.

●Βιβλιοθήκη κοινόχρηστων αρχείων
H   Βιβλιοθήκη   κοινόχρηστων   αρχείων   είναι   ένα   project   (φάκελος   με   αρχεία)   που   περιέχει εξαρτήματα   που   συχνά   δεν   αλλάζουν   και   χρησιμοποιούνται   επαναλαμβανόμενα   για   την  κατασκευή   άλλων   προ​ϊόντων.   Έτσι,   αντί   να   εισάγουμε   κάθε   φορά   τα   ίδια   βασικά   εξαρτήματα  που   θα   χρησιμοποιηθούν   σε   διαφορετικά   projects,   τα   τοποθετούμε   σε   ένα   νέο   project   και επιλέγοντας την επιλογή “Common Parts Library” το ορίζουμε ως κοινόχρηστα.

●Χώρος συνεργατών
Σε   περιπτώσεις   που   θέλουμε   να   ανταλλάξουμε   μεμονωμένα   αρχεία   σε   διαφορετικούς συνεργάτες,   πελάτες   ή   προμηθευτές   το   κάνουμε   με   την   επιλογή   του   Χώρου   Συνεργατών.   Έτσι μπορούμε   να   επιλέξουμε   συγκεκριμένα   σχέδια   απο   το   σύνολο,   ώστε   να   τα   βλέπουν   επιλεγμένοι  συνεργάτες/προμηθευτές/πελάτες   ξεχωριστά   ο   καθένας,   αλλά   ταυτόχρονα   να   μην  επεμβαίνουν με   την   σχεδιαστική   διαδικασία.   Απο   την   καρτέλα   συνεργατών   στο  GrabCad   βλέπουμε   τα   αρχεία  που   μοιραζόμαστε   με   διάφορους   συνεργάτες   καθώς   και   την   εκδοσή   τους,   ενώ   και   αυτοί   με   την  σειρά   τους   μπoρούν   να   τα   σχολιάσουν,   να   τα   δουν   (3d   viewer)   και   να   τα   κατεβάσουν   για   την  χρήση τους.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com