ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

SOPHO: Μια εφαρμογή ανοικτού λογισμικού για την οργάνωση φιλανθρωπικών οργανώσεων

To Sopho (System Organizing Philanthropic Organizations) δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των φιλανθρωπικών οργανώσεων για μια καλύτερη οργάνωση των δεδομένων που προκύπτουν από τη καθημερινή λειτουργία τους. Η εφαρμογή αυτή διατίθεται τη ελεύθερη άδεια EUPL v1.1 και περιεχόμενο με CC-BY-SA 4.0. και ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής και η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμα στο github

sofo

To Sopho έχει σαν στόχο να παρέχει όσο το δυνατόν πιο ευρεία χρησιμότητα σε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες όπως:

 • Δημιουργία προφίλ για τον κάθε ωφελούμενο -> καταχώρηση προσωπικών στοιχείων (Ως ωφελούμενοι χαρακτηρίζονται τα άτομα τα οποία βοηθούνται με οποιοδήποτε τρόπο από την οργάνωση)
 • Παρακολούθηση των δικαιολογητικών που καταθέτουν στην οργάνωση οι ωφελούμενοι προκειμένου να γνωρίζει το προσωπικό αν είναι επιλέξιμοι για τη συμμετοχή σε προγράμματα μέσω των οποίων τους παρέχεται βοήθεια
 • Καταχώρηση των ειδών που λαμβάνουν ως βοήθεια οι ωφελούμενοι και παρακολούθηση του ιστορικού των ειδών που λαμβάνει ο κάθε ωφελούμενος
  Διατήρηση μιας αποθήκης αντικειμένων -> Καταχώρηση των ειδών που προσφέρουν ιδιώτες αφιλοκερδώς και των αναγκών των ατόμων προκειμένου το κάθε αντικείμενο που προέρχεται από δωρεά να βρίσκει χρηστική αξία
  Διατήρηση προφίλ για μαθήματα στήριξης.
 • Καταχώρηση προφίλ για τους εθελοντές που προσφέρουν τα μαθήματα καθώς και για τους ωφελούμενους που παρακολουθούν τα μαθήματα
 • Πλατφόρμα εύρεσης εργασίας -> Καταχώρηση προσφερόμενων θέσεων εργασίας και των προφίλ των αναζητούντων εργασία προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση των αναζητούντων εργασία στη κατάλληλη θέση
 • Πλατφόρμα καταχώρησης φιλοξενούμενων για οργανισμούς που διαθέτουν ξενώνα για φιλοξενία άστεγων. Καταχώρηση του προφίλ των φιλοξενούμενων και των ημερομηνιών παραμονής στο ξενώνα
 • Πλατφόρμα δανειστικής βιβλιοθήκης για οργανισμούς που διαθέτουν βιβλία μέσω δανεισμού. -> Καταχώρηση των προφίλ των ατόμων που δανείζονται τα βιβλία και παρακολούθηση των κινήσεων των βιβλίων
 • Εφαρμογή εξαγωγής στατιστικών στοιχείων -> Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σε μορφή γραφημάτων και πινάκων προκειμένου ο οργανισμός να είναι σε θέση να συντάσει περιοδικές αναφορές σχετικά με τη λειτουργία του. Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από τα δεδομένα που καταχωρούνται στην εφαρμογή και παρέχεται η δυνατότητα μέσω της επιλογής φίλτρων να εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία για τα προφίλ των ωφελούμενων καθώς και για τα είδη που παρέχονται ως βοήθεια σε αυτούς.
  Αναγκαιότητα ύπαρξης της εφαρμογής

Η εφαρμογή καθίσταται απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση ενός φιλανθρωπικού οργανισμού. Παρέχει βασικές δυνατότητες οργάνωσης των καθημερινών δράσεων τέτοιων οργανισμών και τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών για τη σύνταξη περιοδικών αναφορών σχετικά με τη δράση του οργανισμού.

Η εφαρμογή αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης πρόσβασης στα δεδομένα που αφορούν την φιλανθρωπική οργάνωση από πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα, μέσω τοπικού δικτύου, γεγονός που αυξάνει την αποδοτικότητα οργάνωσης των δεδομένων και εξοικονομεί χρόνο.

Σε ποιους απευθύνεται – Κοινότητες Χρηστών – Προγραμματιστών(Developers)

Η χρήση του τελικού προϊόντος είναι: α) για την μηχανοργάνωση των δραστηριοτήτων και των ωφελούμενων φιλανθρωπικών οργανώσεων (χρήση του τελικού προϊόντος από τελικούς χρήστες) και β) για την δημιουργία ενός συστήματος καταχώρησης και οργάνωσης δεδομένων που αφορούν προφίλ ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, οι developers μπορούν μετά από μικρές τροποποιήσεις στη δομή του λογισμικού να δημιουργήσουν ένα τελικό προϊόν που θα αφορά τομείς δραστηριοποίησης πέρα από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις (π.χ. προφίλ πελατών σε εμπορικό κατάστημα). (χρήση του τελικού προϊόντος από developers για την επέκταση και τροποποίηση του)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του κώδικα και το τεχνικό υπόβαθρο παρακαλώ ανατρέξτε σε αυτό το link του wiki.
Οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής

Οδηγίες για Developers

Τεχνικό υπόβαθρο

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com