ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

TRACEOIL: Μια εφαρμογή ΕΛΛΑΚ για την ιχνηλασιμότητα του ελαιολάδου

 

Το «TRACEOIL» είναι ένα «Ανοιχτό Λογισμικό (Open Source) Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου (TRACEOIL)», βασιζόμενο σε λογισμικό ιστοχώρου (web-based), που χρησιμοποιεί κώδικα σε node.js/Javascript και έχει πεδίο εφαρμογής εκτεινόμενο από τον παραγωγό ελαιοκάρπου, μέχρι το μπουκάλι ελαιολάδου. Η ηλεκτρονική ανίχνευση και παρακολούθηση που πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού, απευθύνεται σε εμπόρους, ελαιοτριβεία, τυποποιητικές μονάδες και γενικά σε επαγγελματίες που ανήκουν στο χώρο του ελαιολάδου.

Οι δυνητικοί χρήστες του συστήματος είναι οι εξής:

  • Ελαιοτριβεία
  • Έμποροι ελαιολάδου
  • Τυποποιητήρια ελαιολάδου.

Κάθε εμπλεκόμενος διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στη συλλογή και διατήρηση των πληροφοριών (προμηθευτές, πελάτες, παραγωγικές διαδικασίες) που την αφορούν, ώστε να αναπτύξει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας που θα τη βοηθήσει στην καταγραφή και διατήρηση αυτών των πληροφοριών. Στόχος ενός λογισμικού ιχνηλασιμότητας στην ασφάλεια των τροφίμων, είναι η ταυτοποίηση μιας πιθανά ένοχης παρτίδας (π.χ. ποιες ποσότητες καρπού, ποιο ελαιοτριβείο, ποιες δεξαμενές αποθήκευσης) αλλά και η τεκμηρίωση ποιότητας (π.χ. οξύτητα, AGRO/BIO) από το χωράφι ως το μπουκάλι. Τέλος, πέρα από τη σημαντική συνεισφορά του λογισμικού στο δίκτυο των Ελαιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το «TRACEOIL» θα μπορούσε να αποτελέσει άριστο Εκπαιδευτικό Λογισμικό για νέους παραγωγούς που θέλουν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία του Ελαιολάδου, δίνοντας πρόσβαση στην ψηφιακή τους εκπαίδευση.

Ως έργο ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, η τεκμηρίωση και ο πηγαίος κώδικας του  Traceoil είναι διαθέσιμα στο github όπου μπορείτε να τα επαναχρησιμοποιήσετε και να τα βελτιώσετε

Συντελεστές έργου:

Centaur Technologies
Μπαντάς Σωτήριος:
Χαλάτσης Δημήτριος:
Βαρβαρέλης Ιωάννης:

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com