ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Minutes συνάντησης ομάδας εργασίας για το Ανοικτό Λογισμικό 15/07/2015

Minutes συνάντησης ομάδας εργασίας για το Ανοικτό Λογισμικό

Ομάδα Εργασίας για το Ανοικτό Λογισμικό

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας για το Ανοικτό Λογισμικό έγινε την Τετάρτη 15  Ιουλίου 2015. Συμμετείχαν οι:  Καρούνος Θεόδωρος, Σταμέλος Ιωάννης, Σαριδάκη Χριστίνα, Μαυροθαλασσίτης Κυριάκος,  Χρήστος Φίλος, Δημήτριος Νταφαλιάς, Αριστοβουλίδης Μανώλης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι στόχοι της ομάδας που προτάθηκαν ήταν:

  • Η σημαντικότητα της εξάπλωσης του Ανοικτού Λογισμικού τις ημέρες που διανύουμε

  • Η υιοθέτηση λύσεων Ανοικτού Λογισμικού προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη:

α) τόσο από την εξοικονόμηση πόρων, καθώς δεν δημιουργούνται απαιτήσεις για την αγορά και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού, αλλά και

β) από την ενίσχυση της  τοπικής οικονομίας, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παραμετροποιούν και προσαρμόζουν ανοικτό λογισμικό να αναπτύσσουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες που είναι αξιοποιήσιμες  και διεθνώς.

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την χρήση, αξιοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών των ανοιχτών τεχνολογιών

  • Μέσα από την συνεργατική συμμετοχή των μελών της ομάδας προβλέπεται το κάθε μέλος της ομάδας να αρθρογραφεί, να πραγματοποιεί δράσεις για το ανοικτό λογισμικό, να βελτιώνει υπάρχουσες εφαρμογές, να δημιουργεί νέες μικρές εφαρμογές ανοικτού λογισμικού σε ανοιχτό αποθετήριο (github).

  • Διοργάνωση workshops και ημερίδων

Τα επόμενα βήματα της ομάδας είναι:

  • Για την ανάγκες επικοινωνίας της ομάδας, να εγγραφούν όλα τα μέλη της ομάδας στη λίστα αλληλογραφίας https://lists.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html

(παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε την ίδια διεύθυνση αλληλογραφίας με αυτή που είχατε δηλώσει το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή στην ομάδα)

(ένα άρθρο τουλάχιστον το μήνα από κάθε μέλος)

  • Τα μέλη της ομάδας μπορούν να προτείνουν ενότητες στις οποίες μπορούν να συμβάλουν  (π.χ. μεταφράσεις εφαρμογών, βελτίωση και ανάπτυξη κώδικα, προώθηση)

  • Δεύτερη συνάντηση της ομάδας τον Σεπτέμβριο

Για τα μέλη των ομάδων τα οποία βρίσκονται εκτός Αθηνών εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε τοπικές συναντήσεις σε συνεργασία με τα κατά τόπους μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και για την καλύτερη οργάνωση του σχεδιασμού αυτών των συναντήσεων, θα θέλαμε να συμπληρώσετε δίπλα στο όνομα σας και την πόλη σας στο https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H5C4HmibMFdw2GClcoggAzWGb_3Trf_X1vHK5atA3Vk/edit?pli=1#gid=885044836

Το κάλεσμα για τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι ακόμα ανοικτό (http://go.eellak.gr/omades). Διαδώστε  το και ενημερώστε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.

*Οδηγίες υποβολής άρθρου στο http://opensource.ellak.gr

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com