Εγγραφή στο online infoday “Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης με Ανοιχτό Κώδικα”