Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας