ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

QtGreece 2023 – το πρώτο συνέδριο για το Qt framework στην Ελλάδα επιστρέφει!

Το πρώτο συνέδριο με θέμα το Qt framework στην Ελλάδα επιστρέφει και θα λάβει μέρος στις 24 Νοεμβρίου στο Impact Hub Athens στις 17:30 . Ενδιαφέρουσες ομιλίες όπως Ports-and-Adapters Architecture for Embedded HMIs, Using Qt under LGPL-3.0, Declarative Thinking for Qt Developers/Expose C++ Data Structures With No-QObject Derived Classes to QML, 128 Qt and C++ … Read more

Γιατί τα ιδιόκτητα cloud των Big Tech αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη της πραγματικής ψηφιακής ανεξαρτησίας

Με ευκαιρία  της ανακοίνωσης από την Amazon  της  έναρξης ενός «κυρίαρχου» ευρωπαϊκού cloud που θα τροφοδοτείται από το AWS, η παγκόσμια επέκταση της Amazon κινδυνεύει να αποκλείσει τον δημόσιο τομέα από την ευκαιρία να δημιουργήσει ανοιχτή, διαλειτουργική και εσωτερικά ελεγχόμενη υποδομή. Η εξάρτηση από ιδιόκτητους hyperscalers όπως η Amazon θα στραγγαλίσει την τοπική τεχνολογία, θα … Read more

Διεθνής εκδήλωση για Βάσεις Δεδομένων Ανοιχτού Κώδικα – Percona University Athens: 7/11/2023- Impact Hub Athens

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 , από τις 9:30 έως 15:00, στο Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, 10554, Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η διεθνής εκδήλωση του Percona University Athens με θέμα τις Βάσεις Δεδομένων Ανοιχτού Κώδικα.  Η εκδήλωση θα καλύψει θέματα γύρω από τις δημοφιλέστερες Βάσεις Δεδομένων Ανοικτού Κώδικα (MongoDB, MySQL, PostgreSQL, TiDB, FerretDB κλπ), αλλά … Read more

Αποδοτική Υλοποίηση Κρυπτοβιβλιοθήκης και επέκταση της σε blockchain τεχνολογίες

ήμερα όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόμους Περί Προστασίας Δεδομένων, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Λόγω της υποχρέωσης όλων των ηλεκτρονικών παροχών να είναι σύννομοι με τον Νομό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων το τελευταίο … Read more

Πρωτοβουλία για τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα από το Open Source Initiative

Η Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα, (Open Source Initiative) η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του ορισμού του ανοιχτού κώδικα, έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης Ανοικτού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και εκτενών συζητήσεων. Με την αυξανόμενη χρήση της ΤΝ από τις δημόσιες διοικήσεις για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, … Read more

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com